12. února 2024

Události, komentáře: Bendl žádá přísnou kontrolu dovozů

(ČT 24) Napříč Evropou v posledních týdnech bouří zemědělci. S traktory blokují důležité dopravní tepny, aby upozornili na problémy svého odvětví. A i když ty se v jednotlivých zemích mírně liší, základní teze nespokojenosti zemědělců jsou společné: tlak na ceny, byrokracie nebo neschopnost konkurovat levným dovozům z třetích zemí. Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Petra Bendla (ODS) jsou problémem právě levné dovozy.

Celou debatu s Petrem Bendlem můžete zhlédnout na ČT24.

„Je řada témat, která máme společná. Otázkou je, jestli Evropa na ta témata uslyší,“ uvedl v Událostech, komentářích Petr Bendl k nespokojenosti zemědělců v jednotlivých zemích Unie.

Dobrým směrem podle něj míří snaha o snížení byrokratizace zemědělství. Ostatně mohutná byrokracie je podle samotných českých farmářů jedním z největších problémů, s nimiž se potýkají.

„A jsou to také dovozy – nejen z Ukrajiny, ale z dalších oblastí, kde nemusejí splňovat přísné podmínky, které musí splňovat zemědělci v Evropě,“ dodal Bendl.

Kontrola kvality komodit a zajištění, aby se dostaly, kam mají

Bendl doufá, že Evropská komise vyslyší potřebu zajištění přepravy zejména ukrajinského obilí do zemí, kam bylo původně určeno, tedy hlavně do Afriky. A zamezí spekulacím s těmito produkty na území států EU. „To je problém, který je třeba řešit,“ prohlásil Petr Bendl a dodal, že je nutná tvrdá kontrola kvality toho, co na území EU přichází ze všech třetích zemí.

 

Petr Bendl

poslanec PČR
místopředseda zemědělského výboru PS PČR