5. února 2024

Koruna nám nepřekáží

(Euro) Není důvod zbavovat se koruny a přijímat euro. Náklady a rizika vstupu do eurozóny převyšují potenciální přínosy. Diskusi o euru dnes bohužel dominují emocionální výkřiky zastánců eura, ne chladná ekonomická analýza. Není divu, ekonomická teorie má ohledně (ne)výhodnosti členství v měnové unii jasno – nejsouli fakta, zbývají emoce.

Eurozóna měla svým členům přinést rychlejší ekonomický růst, euro mělo podpořit obchod, investice, prohloubit vnitřní trh. To se nesplnilo.

Průměrná tempa růstu zemí eurozóny, respektive tvrdého jádra EU, se s prohlubujícím evropským integračním procesem setrvale snižují a ani vznik eurozóny tento trend nezvrátil. Eurozóna měla urychlit proces konvergence.

Nevyšlo ani to. Nedošlo ke sblížení chudších zemí s bohatšími, rozdíl mezi bohatým severem a chudším jihem EU se naopak zvětšil.

Přijetím eura bychom ztratili flexibilní měnový kurz a autonomní měnovou politiku. Volný měnový kurz je zásadním prostředkem dosahování vnější rovnováhy. Pro Česko je to něco jako nárazník.

Osvědčil se ve všech krizích od roku 2008 po covid-19. Kurz koruny v těchto složitých časech deprecioval, zlevnil tak české zboží v zahraničí. Propad exportu a HDP byly mělčí, než kdyby čeští exportéři nemohli s eurem (a fixním kurzem) tento krátkodobý způsob zvýšení konkurenceschopnosti využít.

Zastánci eura zdůrazňují, že nás vlastní měnová politika neochránila před vysokou inflací. Ani euro ale nebylo zárukou nízké inflace.

Slovensko a další podobné země s eurem měly míru inflace podobně vysokou jako Česko. Kdybychom měli euro, ČNB by nemohla tak rychle a výrazně zvýšit úroky.
Evropská centrální banka začala zvyšovat sazby později a na nižší úroveň. Nižší sazby by v Česku vedly k ještě vyšší inflaci.

K euru jsme se zavázali vstupem do EU, od té doby se ale eurozóna změnila k horšímu. Stala se z ní fiskální transferová unie, byly porušeny základní principy v tom, že daňový poplatník jednoho státu neručí za dluhy jiného státu. S dokončením bankovní unie se transfery dál prohloubí. Zavázali jsme se vstoupit do zcela jiného projektu, než jakým je eurozóna dnes. Nikdo a nic nás ke vstupu nenutí. Není tedy důvod do ní vstupovat. Koruna nám nepřekáží.

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS
předseda ODS Hořovice