10. července 2023

Výročí úmrtí Tomáše Bati

(www.ods.cz) „V těchto dnech si připomínáme 91. výročí úmrtí Tomáše Bati v jeho rodišti ve Zlíně. Osobnost jeho formátu, jež dalece překračovala hranice tehdejšího Československa, bychom neměli zapomínat. Tomáš Baťa byl nejen velmi úspěšný podnikatel, který vybudoval obuvnické podnikatelské impérium, ale byl i symbolem nového moderního Československa, hospodářského úspěchu obnovené české státnosti, symbolem schopností československého národa prosadit se ve světě. Byl symbolem modernity a pokroku v tom nejpozitivnějším smyslu slova, na rozdíl od dnešního pokrokářství vyhlašujícího nároky bez ohledu na zásluhy. Zkusme proto s pomocí osobnosti Tomáše Bati dát slovům, jako jsou podnikatel, zisk a výkon znovu význam a adekvátní místo v naší současnosti, namísto protežovaných slov nárok, dotace nebo nerůst,“ řekl ve svém projevu místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček na vzpomínce ve Zlíně.

Děkuji za pozvání a možnost při dnešní vzpomínce vystoupit. Moc si toho vážím. I když úloha je to nelehká v tom směru, že je velmi složité promluvit o tak výrazné a komplexní osobnosti, kterou Tomáš Baťa bezesporu byl, během krátké zdravice.

Tomáš Baťa byl nejen velmi úspěšný podnikatel, který vybudoval obuvnické podnikatelské impérium a uspěl na zahraničních trzích způsobem do té doby u nás naprosto nevídaným. Tomáš Baťa byl mnohem více. Byl symbolem nového moderního Československa, hospodářského úspěchu obnovené české státnosti, symbolem schopností československého národa prosadit se ve světě. Byl symbolem modernity a pokroku v tom nejpozitivnějším smyslu slova. Pokroku a vyšší životní úrovně, které byly spojeny s tvrdou a usilovnou prací a pílí, na rozdíl od dnešního pokrokářství vyhlašujícího nároky bez ohledu na zásluhy.

Podnikatelské recepty, které Tomáš Baťa aplikoval, stejně jako principy řízení (moderně managementu) byly ve své době zcela novátorské. A my, co jsme někdy studovali management či marketing, jsme se s těmito principy setkávali v institucích o mnoho desítek let později. Rád bych také zmínil péči Tomáše Bati o své zaměstnance. Tato péče byla motivována lidsky, ale i zájmem o menší fluktuaci zaměstnanců a jejich vyšší produktivitu a tím i zisk a úspěch jeho firem. To muselo ležet „v žaludku“ všem socialistům a komunistům vykreslujícím podnikatele jako vykořisťovatele. Tomáš Baťa byl příkladem, že zájmy pracovníků a kapitalistů nejdou proti sobě. Baťův vliv a stopy, které vídáme v tomto městě dodnes, se ale komunistům zahladit nepodařilo, a to ani přesto, že toto město pojmenovali po prvním komunistickém prezidentovi.

Nechci ale jen vzpomínat, zkusme se zamyslet i nad dneškem. Těší se slova podnikání, podnikatel, produktivita práce, zisk, výkon vážnosti či úctě, kterou by zasluhovala vzhledem k tomu, jaký mají význam pro ekonomický pokrok a růst životní úrovně? Obávám se, že nikoliv. Spíše je nahradila slova nárok, dotace. Dokola slyšíme o teorii nerůstu jako něčeho, co bychom měli následovat. To je pro budoucnost naší země strašlivě nebezpečné. Zkusme tedy s pomocí osobnosti Tomáše Bati slovům, jako jsou podnikatel, zisk či výkon znovu dávat význam a adekvátní místo v naší současnosti.

Čest památce Tomáše Bati!

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS
předseda ODS Hořovice