8. července 2021

Interpelace na ministryni financí ve věci omezení peněz na vědu a výzkum

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Skopečka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci omezení peněz na vědu a výzkum.

Jan Skopeček:

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěl bych se vás zeptat na návrh státního rozpočtu na příští rok, respektive na jednu jeho dílčí část. Pro příští rok navrhujete deficit ve výši 390 miliard korun. Navzdory koronakrizi je to samozřejmě neuvěřitelný zásah do rozpočtu. Jde již o třetí takový deficit za sebou. Navíc takové sekyry větší než 300 miliard korun plánujete do roku 2024. Je to něco neuvěřitelného a je to samozřejmě pád do dluhové pasti.

O to větší údiv ale vzbuzuje to, že se nedostává peněz na klíčová odvětví, která budou tvořit naši dlouhodobou prosperitu. Mluvím konkrétně o výdajích na vědu a výzkum, které se podle návrhu Ministerstva financí podle návrhu rozpočtu na příští rok mají snížit. Přitom podle střednědobého výhledu mělo jít na tuto oblast 38 miliard korun, což byl růst alespoň o půl miliardy oproti letošnímu roku, jakkoli zástupci vědeckých institucí a organizací mluvili o tom, že je nezbytná částka blížící se 40 miliardám korun. Ovšem Ministerstvo financí nakonec snížilo v návrhu rozpočtu tuto položku na 36,1 miliardy korun, což je o více než jednu miliardu korun méně než letos. Samozřejmě ten návrh jakkoli nezohledňuje inflaci, která samozřejmě reálný obnos peněz na vědu a výzkum dále snižuje.

Podle mého názoru tímto snížením rozpočtu dojde k oslabení možností výzkumu, k útlumu investic do vědy a v budoucnu to podle mého názoru zabrzdí to, o co se určitě všichni snažíme, a sice aby naše ekonomika byla postavena na inovacích, na vyšším technologickém základě. Ten váš návrh na snížení peněz je o to více nepochopitelný, že jiné položky, jako například výdaje na státní úředníky, rostou v návrhu na příští rok.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, chtěla bych říct, ano, vláda schválila předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol na léta 2022 až 2024. Návrh celkového objemu výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací včetně výdajů krytých příjmů ze zahraničních zdrojů aktuálně pro rok 2022 činí i s penězi EU 47,99 miliardy oproti schválenému rozpočtu roku 2021, který byl ve výši 47, 71 miliardy, takže došlo k posílení. Ta kapitola byla posílena i v loňském roce o 280 milionů. Takže máte pravdu v jedné věci, že je tam menší podíl ze státního rozpočtu, ale je tam navýšeno z prostředků z nástroje na podporu a oživení v rámci Národního plánu obnovy, kde byla zároveň navýšena část podpory z těchto zdrojů.

Nicméně já předpokládám, ne předpokládám, ale vím, že se teď na přelomu července, srpna bude aktualizovat makroekonomická predikce a začne vyjednávání o rozpočtu, který bude poslán vládou po jejím schválení do Poslanecké sněmovny, a já počítám s navýšením, protože to je jedna z priorit. Tak jsme se dohodli i s mým vládním kolegou vicepremiérem Karlem Havlíčkem na posílení této části kapitoly o částku, která bude minimálně jednu miliardu, možná i něco více.

Jenom trošku ještě obecně. Letos je schválený schodek 500 miliard, příští rok 390, to je rozdíl 110 miliard. To není málo, když to máte v rozpočtu najít. A ti úředníci, kterými se neustále zaklínáte, a věřte, že tam žádné desítky miliard nenaškrtáte, to jsou učitelé. Už jsem vám ten graf ukazovala několikrát. Klidně vám ho pošlu znova. Jsou to učitelé, jsou to policisté, hasiči, vojáci. Úředníci naopak, obecní úředníci klesají pro rok 2022. Děkuji.

Jan Skopeček:

Děkuji za slovo. Paní ministryně vždycky použije čísla, která se jí hodí. Teď srovnávala návrh loňského rozpočtu ve výši 500 miliard, ale zapomněla říct, že ten deficit byl nafouklý, že skončil v daleko menší míře a že ona navrhuje ještě větší schodek rozpočtu, než jak skončilo hospodaření v době velké covidové krize. Takže vy naopak zhoršujete hospodaření nebo navrhujete zhoršit hospodaření na příští rok. Pouze jenom tady čarujete s čísly.

Pro mě nicméně k meritu věci: pro mě to není argument, že budeme z Evropské unie využívat peníze a o to budeme snižovat národní zdroje. Podle mého názoru peníze z Evropské unie by měly být navíc na něco, co chceme dovybudovat, na něco, na co můžeme ty peníze použít, abychom posunuli českou vědu, české inovace, český výzkum na vyšší úroveň. Pokud bychom postupovali tak, že budeme snižovat národní zdroje a zvyšovat evropské peníze, tak nikam vědu a nikam Českou republiku neposuneme. Čili já budu bedlivě sledovat, jakým způsobem se bude vyvíjet vyjednávání o státním rozpočtu, a beru vás za slovo, že se budete snažit peníze na vědu a výzkum zvýšit.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Stoprocentně sledujte, protože je to jedna z priorit. Nikdy žádná vláda nepřidala tolik do vědy a výzkumu. I grafy bychom si mohli zopakovat, třeba od roku 2007, aby bylo vidět, kolik peněz tam šlo.

A ještě k tomu rozpočtu, znovu: nemůžete srovnávat plán s výsledkem. Plán loňského roku byl 500, výsledek 367. Letošní plán je 500, na příští rok plán je 390. Vždycky srovnávejme plán a výsledek. Takže jenom to bych chtěla k tomuhle poznamenat. A ať jsem spravedlivá: i váš volební program studuji, tedy koalice SPOLU, a chystáte tam škrty zhruba podle toho výhledu, tak jak plánujete snižování strukturálního deficitu, meziročně asi za 91, 92 miliard, pořád to dopočítávám. Na příjmové straně chystáte díru za 30 až 70 miliard, ono se to těžko z těch neurčitých návrhů dá dopočítat. Takže to bychom vzali 50 průměr, 90 a 50 je 140, tak to potěš nás pánbůh. Děkuju.

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS