Helena Řežábová

Povolání: starostka Městského obvodu Plzeň 1
*1960

Politická příslušnost: ODS