Eva Trůková

Povolání: místostarostka MO Plzeň 2 Slovany
*1973

Politická příslušnost: ODS