Eva Trůková

Povolání: místostarostka Městského obvodu Plzeň 2-Slovany
*1973

Politická příslušnost: ODS