Richard Pikner

Povolání: primář klatovské nemocnice, vysokoškolský učitel LF UK a ZČU v Plzni
*1972

Politická příslušnost: BEZPP