Veronika Jilichová Nová

Povolání: praktická lékařka pro děti a dorost, radní města Plzně
*1976

sady Pětatřicátníků 7,9
301 00  Plzeň

Politická příslušnost: ODS