Mgr. Bc. David Šimek, MBA

*1977

Politická příslušnost: Nestraníci

Životopis

Mgr. Bc. David Šimek, MBA, se narodil v roce 1977 ve Svitavách.

Po vystudování oboru učitelství pro střední školy biologie, zeměpis, geologie Přírodovědecké fakulty v Olomouci v roce 2002 odstartoval svoji profesní dráhu na svitavské základní škole jako učitel přírodopisu a zeměpisu. Následně se v roce 2005 stal ředitelem této školy. V roce 2008 dokončil studium školského managementu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 2006 je členem zastupitelstva města Svitavy za Sdružení pro město Svitavy. V roce 2010 se stal starostou města a tuto funkci vykonává doposud.

Od roku 2011 je členem hnutí Nestraníci, ve které nyní zastává funkci místopředsedy. Za tento politický subjekt v roce 2012 kandidoval pod hlavičkou Koalice pro Pardubický kraj do Zastupitelstva Pardubického kraje. Stal se členem zastupitelstva a tuto funkci vykonává doposud. V letech 2012–2016 vykonával funkci předsedy výboru pro regionální rozvoj a evropské fondy a od roku 2016 doposud je předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

V rámci osobního růstu v roce 2020 dokončil profesní studium MBA zaměřený na oblast veřejné správy.

Své zkušenosti z komunální politiky se snaží uplatňovat i v orgánech zastupujících samosprávu. Ve Svazu měst a obcí ČR je předsedou školské komise a dále je členem komise pro regionální rozvoj.

Od mládí se věnuje práci v turistickém oddílu mládeže Zálesáci Svitavy, kde se dodnes podílí na organizování táborů, akcí pro veřejnost či rekonstrukci oddílové hájenky ve Svratouchu. 

Kromě svého zaměstnání je otcem čtyř dětí (1-6-12-15 let), které mu dodávají velké množství energie a vyplňují volný čas.