Marek Výborný

*1976

Politická příslušnost: KDU-ČSL

Životopis

Mgr. Marek Výborný se narodil v roce 1976 v Chrudimi. Vystudoval teologii a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2001 učil dějepis, společenské vědy a latinu na Gymnáziu, Mozartova ul. v Pardubicích. Od roku 2012 byl ředitelem tohoto gymnázia.

V roce 2005 vstoupil do KDU-ČSL a byl aktivní na poli komunální i krajské politiky. Od roku 2006 je zastupitelem města Heřmanův Městec, dvě volební období byl členem Rady města, vedl komisi pro výchovu a vzdělávání. Od roku 2004 do roku 2018 byl členem výboru pro výchovu a vzdělávání Pardubického kraje. Odborně se věnuje zvláště problematice vzdělávání v ČR.

V roce 2017 byl zvolen za KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny PČR, kde se stal mimo jiné členem ústavně právního výboru a předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V letech 2019–2020 byl předsedou KDU-ČSL. Kromě oblasti střetu zájmů, ústavy a volebních zákonů se intenzivně věnuje právě problematice oddlužení a exekucí. Moderoval sněmovní diskusi nad poslední novelou insolvenčního zákona a v současné době rozsáhlou novelu exekučního řádu a OSŘ. Autor řady pozměňovacích návrhů směřujících ke zlepšení exekučního prostředí v ČR. Vedle této problematiky patřil k hlavním vyjednavačům novely volebního zákona po nálezu Ústavního soudu v roce 2021. Jako člen podvýboru pro kulturu a podvýboru pro regionální školství nezůstává stranou jeho zájmu právě oblast vzdělávání a kultury.

Marek Výborný je garantem programových bloků koalice SPOLU pro oblast „Vzdělávání – věda a výzkum – kultura – sport a volný čas“ a „Spravedlnost a právo“.

Ve volném čase se věnuje svým třem dětem, pěveckému sboru Vlastislav, kde je jednatelem, nebo cyklistice a dalším rekreačním sportům. Marek Výborný v roce 2019 ovdověl, vychovává tři děti.