Romana Stoklasová

Povolání: vedoucí fyzioterapeut v Hamzově odborné léčebně
*1969

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS