Ing. Miloslav Sejkora

Povolání: koordinátor
*1964

Na Podkově 2
569 92  Bystré – město

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

narozen 16.1.1964 v Litomyšli

bydliště Bystré, ženatý, 3 děti

 

VZDĚLÁNÍ

 

1970 – 1978 Základní škola v Bystrém

1978 -  1982 Střední ekonomická škola ve Svitavách

                        (zakončena maturitní zkouškou)

1989 – 1994 Vysoká škola zemědělská v  Brně, Provozně ekonomická faktulta

                        (zakončeno státní zkouškou – ekonomie, právo, sociologie,                                                 psychologie)

                        vysokoškolský diplom a titul – inženýr

 

 

Zaměstnání

 

1982 – 1985   Městský úřad Svitavy, referát plánovací a finanční, odb.ref.

1985 – 1990   Zemědělské družstvo Jedlová – zootechnik

1990 – 1993   Okresní úřad Svitavy, referát regionálního rozvoje, zást.ved.

1993 – 1996   Carnova s.r.o., Svitavy, vedoucí prodeje, ekonom                     

1996 – 2009   SOCAR servis s.r.o., Svitavy, obchodní a ekonomický ředitel                       

2009 – 2010   Česká pojišťovna a.s., OSVČ pojišťovací poradce                     

od 2010           Starosta města Bystré

 

Členství v obchodních společnostech

 

od 2013           jednatel Technických služeb města Bystré s.r.o.

 

Veřejné funkce

 

2006 – 2010  člen Zastupitelstva města Bystré

od 2010         člen výboru Svazku obcí AZASS Polička

od 2015          předseda MAS Poličsko z.s.

od 2015          Místopředseda DSO Mikroregion Poličsko 

 

Politická angažovanost

do 2009  bez politické příslušnosti

od 2009  člen Občanské demokratické strany

od 2011  člen Rady místního sdružení ODS Bystré