Bc. Michaela Sodomková, DiS.

Povolání: dětská sestra, pedagog volného času
*1977

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: BEZPP