Mgr. Josef Kopecký

Povolání: místostarosta města Česká Třebová
*1980

Staré náměstí 78
560 02  Česká Třebová – Česká Třebová
CZ

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Mgr. Josef Kopecký žije od svého narození v roce 1980 v České Třebové.

Vystudoval učitelství českého jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Oboru se po promoci také věnoval, byl ředitelem základní školy. České školství opustil v roce 2021, aby se naplno věnoval práci v městské samosprávě.

Do ODS vstoupil ve svých 18 letech, kdy také poprvé kandidoval v komunálních volbách. Zastupitelem se stal v roce 2002, byl členem rady města, od roku 2018 je místostarostou města Česká Třebová.

Celý život se věnuje kultuře, především divadlu, které hraje od gymnaziálních let. Jeho soubory pravidelně hostují nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Je držitelem mnoha ocenění za herectví a režii. Je lektorem divadelních a tanečních přehlídek.

Ve svém volném čase rád čte, zajímá ho také výtvarné umění. Je mecenášem několika divadel a galerií.

V roce 2006 v České Třebové zakládal klub alternativní kultury Modrý trpaslík, který dlouhá léta vedl, od roku 2015 je potom ředitelem Kulturního centra Česká Třebová.

Je ženatý, má dvě děti.