Stanislav Klik

Povolání: ekonom na Univerzitě Karlově
*1974

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Ing. Stanislav Klik, Ph.D., se narodil v říjnu 1974 v Ostrově v okrese Karlovy Vary, odkud se v šesti letech přestěhoval do Hradce Králové, kde žije dodnes.

Po gymnáziu vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a následně doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

V počátku svého profesního života se Stanislav Klik specializoval na práci, zaměřenou především na tematiku Evropské unie a její legislativy, a to v Parlamentním institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podílel se na zajišťování odborných stanovisek pro poslance i senátory, zejména ekonomické analýzy a stanoviska kompatibility s právem EU; spolu s kolegy se věnoval rovněž školení poslanců i senátorů.

Po třech letech profesně i lidsky zajímavé práce se s rodinou rozhodl vrátit do Hradce Králové, kde se na příštích 15 let stal kvestorem Univerzity Hradec Králové. Pozice kvestora je v českém prostředí kombinací ekonomického a provozního náměstka, jenž spolu s kolegy a jím řízenými pracovišti zajišťuje chod univerzity v oblasti finanční (rozpočet, účetnictví a daně), investičního rozvoje (výstavba a rekonstrukce budov), personální agendy, provozní či veřejných zakázek; kompetencí kvestora je rovněž řízení vysokoškolských kolejí.

Nejvíce viditelnou oblastí je investiční rozvoj. Za dobu působení Stanislava Klika v této pozici se podařilo realizovat investiční akce v rozsahu převyšujícím 1,5 mld. korun. Šlo zejména o novostavbu dvou objektů v lokalitě Na Soutoku, opravu pláště historických budov na nám. Svobody i řadu menších akcí.

Stanislav Klik je dlouhodobě aktivní v oblasti komunální politiky. Je členem Finančního výboru města Hradec Králové, dále Komise pro majetek a Komise místní samosprávy Malšovice.

Je ženatý, se ženou Janou mají dva syny ve věku 16 a 13 let.

Ve volném čase rád sportuje, věnuje se zejména běhu, in-line bruslení či cyklistice.

Má rád umění, zejména divadlo, kvalitní film, rockovou hudbu a čtení knih.