Lukáš Řádek

Povolání: krajinný inženýr, odborník na vodu v krajině, jednatel společnosti ENVICONS s. r. o.
*1977

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Ing. Lukáš Řádek

krajinný inženýr, odborník na vodu v krajině, jednatel společnosti ENVICONS s.r.o., 44 let

 

Celý profesní život se věnuje zlepšování stavu české krajiny. Po úspěšné kariéře ve státní ochraně přírody a krajiny založil v roce 2009 společnost ENVICONS, kde působí dodnes. Společnost se zabývá vodou a krajinou, konkrétně odbornými analýzami, koncepcemi a projektovou činností. V rámci společnosti inicioval a přímo se podílel na více než čtyřech stovkách konkrétních projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí.

Je členem České společnosti krajinných inženýrů, České bioklimatologické společnosti. Od roku 2020 zasedá ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a v Komisi Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu.

Zajímá se o přírodní vědy, kulturu, vzdělávání, nadšeně jezdí na horském kole. Jeho hlavním cílem je předat nejen svým dětem přírodu a krajinu v lepším stavu, než v jakém je nyní.