Začala rekonstrukce Gayerových kasáren, ze zchátralé budovy vznikne moderní depozitář
20. října 2019

Václav Řehoř: Začala rekonstrukce Gayerových kasáren, ze zchátralé budovy vznikne moderní depozitář

V hradeckých Gayerových kasárnách začaly stavební práce. Královéhradecký kraj bývalé vojenské ubikace nechá přestavět na moderní muzejní depozitář a vynaloží na to minimálně 282 milionů korun. Zhruba 211 milionů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Hotovo bude na konci roku 2021.

Předpokládáme, že v letošním roce budeme bourat v interiéru stávající budovy, začneme práce na výstavbě přístavby a na levé straně kasáren ve spolupráci s památkáři uděláme vzorový kus fasády a okno, který pro příští rok poslouží jako kuchařka pro celý objekt.

Řemeslníci vymění 32 656 kusů střešních tašek – srdcovek, zrepasují nebo rovnou vymění 343 oken a 163 dveří. Barva omítky zdobená reliéfy a římsami bude kopírovat původní odstín. Veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků ve zdivu i v omítce budou obnoveny, aby se přiblížily původnímu stavu objektu.

V Gayerových kasárnách se nachází hlavní zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – depozitáře, restaurátorské dílny, badatelny, bez kterých se chod takovéto instituce neobejde. Vytvoříme zde však takové místo, kde se muzejníkům bude dobře pracovat v moderních a důstojných podmínkách a zároveň se budova otevře veřejnosti.

Součástí stávajícího objektu bude skleněný krček, který propojí plánovanou dvoupodlažní přístavbu s muzejní budovou.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největším muzeem v Královéhradeckém kraji a jedním z největších v ČR. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Musíme jako zřizovatel zajistit, aby muzejníci měli odpovídající místo na práci, přes dva miliony sbírkových předmětů bylo řádně uschováno a aby v srdci Hradce vznikl důstojný kampus veřejných budov.

Práce stavařů se nyní zaměřila na objev pozůstatků pětiúhelníkové hradby (bastionu), která částečně zasahuje do prostoru plánované přístavby.

V rámci projektování jsme provedli sondy zejména pro zjištění výškové polohy bastionu, nyní s odkrytím bastionu probíhá přesné zaměření a porovnání s projektovou dokumentací. Následně budeme jednat s památkáři o dořešení kolizních míst, které by mohly mít vliv na založení pylonů, na nichž bude stát přístavba muzea, s tím, že bastion bude i po dokončení díla zpřístupněn veřejnosti – jeho část bude prezentována veřejnosti v prostorách přístavby.

Hradec Králové byl do podoby bastionové pevnosti přestavěn na konci 18. století, aby spolu s Josefovem bránil vpádů Prusů ze Slezska do východních Čech. Bastion je pětiúhelníková hradba, která tvoří základní fortifikační prvek obranného systému pevnosti. Pozůstatky jednoho z bastionů se nacházejí v prostoru Gayerových kasáren a Vrbenského kasáren. Za hradbami stála budova stejného půdorysu (kavalír) a v něm byl sklad obilí a pečiva pro celou pevnost. Ten byl objeven při stavbě parkovacího domu v roce 2018.

Mgr. Václav Řehoř

Mgr. Václav Řehoř

předseda ODS Hradec Králové
1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu
radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek

Více o autorovi