NEODSTRAŇUJME PŘEKÁŽKY ve vzdělávání
1. října 2019

Jana Drejslová: NEODSTRAŇUJME PŘEKÁŽKY ve vzdělávání

Přes 20 let jsem učila matematiku na gymnáziu, proto mně školství na všech úrovních není lhostejné. Již několik let sleduji různé názory a diskuse ohledně povinné maturity z matematiky.

Matematika je základem všeho. Rozvíjí logické myšlení a bez něho se neobejde snad nikdo v reálném životě. Maturita z matematiky je logickým vyústěním i v tom, že ji na školách všech typů učíme spolu s českým a cizím jazykem nejvíce hodin.

Hovoří se o kvalitě učitelů, jak školu udělat zábavnější, aby se matematika lépe učila. Zastávám názor, že se v životě musíme potkat s různými lidmi a naučit se s nimi komunikovat. To platí nejen o učitelích, lékařích, úřednících a všech ostatních profesích. Je důležité, aby se nesnižovalo množství vědomostí k získání středoškolského vzdělání a klima na školách bylo příjemné pro učitele i studenty.

Téměř každý z nás měl s nějakým předmětem problém. Abychom získali vytoužené maturitní vysvědčení, museli jsme to překonat, poprat se s tím. A výsledek se dostavil, stali jsme se absolventy školy.

Stále častěji říkám: „Neodstraňujme překážky, všichni je musíme zdolat, abychom se zdárně poprali s nástrahami života“.

Mgr. Jana Drejslová

Mgr. Jana Drejslová

místostarostka Rychnova nad Kněžnou
zastupitelka Královéhradeckého kraje
předsedkyně sociálního výboru rady Královéhradeckého kraje

Více o autorovi