Co si europoslanci mohou odpustit: Zákazy krav a dieselů
18. března 2019

Tomáš Hanuš: Co si europoslanci mohou odpustit: Zákazy krav a dieselů

Evropská unie se musí více soustředit na priority. K tomu logicky patří omezení počtu a rozsahu jejích aktivit. V rubrice „Co si europoslanci mohou odpustit: …“ Vám proto budu představovat iniciativy Evropského parlamentu, které doporučuji zrušit, jelikož neřeší jádro problémů či neúměrně zasahují do života nás všech.

Prvním adeptem jsou návrhy obsažené v rezoluci „o Evropě, která chrání: čistý vzduch pro všechny“ hlasované minulý týden. Rezoluce oslavuje pozitivní výsledky „nejrůznějších opatření, která členské státy zavedly k omezení vstupu soukromých vozidel do městských center“. Tyto návrhy se opírají o směrnici o „kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu“, která je dlouhá léta porušována i u nás a pochází už z roku 2008. Naše úřady tedy měly více jak deset let na snížení znečištění ovzduší ve městech. Odmítám veškeré návrhy, že by nereálně nastavené evropské limity a nečinnost úřadů měli nyní odskákat řidiči (dieselových) aut.

Další návrhy v uvedené rezoluci už doslova hraničí s absurditou. Usnesení vyzývá ke snížení „jiných emisí než emisí výfukových plynů vozidel“, tedy například prachu vytvářenému odvalujícími se pneumatikami a brzděním. Máme tedy ve městech přestat brzdit?

Jako poslední příklad uvedu odstavec 41, který „v zájmu všech občanů Unie“ vyzývá ke snížení „celkové emise znečišťujících látek v zemědělství“. Významným znečišťovatelem, alespoň co se týče emisí metanu, je například chov krav. Nemyslím si, že by zákaz chovu krav byl v zájmu všech občanů Unie.

Našli se ale čeští europoslanci, kteří jsou jiného názoru. V přiložené tabulce se dozvíte, kdo pro citovanou rezoluci hlasoval.

Tomáš Hanuš,

Tomáš Hanuš,

kandidát č. 9 ve volbách do Evropského parlamentu 2019

Více o autorovi