Dobudování  páteřní dopravní sítě má vysokou prioritu.
19. srpna 2017

Miroslav Procházka: Dobudování  páteřní dopravní sítě má vysokou prioritu.

Pokud mi dáte ve volbách důvěru, určitě budu všemožně podporovat   dobudování  páteřní dopravní sítě nejen našeho kraje.

Tu považuji pro rozvoj našeho kraje za naprosto zásadní, Tím mám zejména na mysli:

a) Dostavbu dálnice D11, která propojí náš kraj s Prahou a se sousedním Polskem, ale také významná města v kraji. V pondělí 21.8. se otevřou poslední čtyři kilometry dálnice, které propojí Hradec s Prahou. Složité vyjednávání o pozemcích pro posledních 2,5 km trvalo 20 let, což mi připadá neskutečné! A potřebujeme jít rychle dál, tedy dobudovat přibližně 70 km k hranicím s Polskem.Což by dle optimistů mělo být hotovo za 7 let, ale už teď jsou dílčí stavební povolení napadena jedním z občanských sdružení.

b) Zahájení stavby dálnice D35. Osobně se domnívám, že vysokou prioritu zasluhuje propojení D11 a D35. To by mělo tranzitní dopravě přes Hradec Králové výrazně ulevit. Samozřejmě zde bude nezbytná úzká spolupráci s kolegy z Pardubického kraje.

c) Dobudovat dopravní systém v Hradci Králové. Zde mám na mysli severní tangentu a zejména rekonstrukci křižovatky u Milety, která se díky námitkám opět odsouvá někam na neurčito. Osobně se domnívám, že by si tato křižovatka na dopravně nejzatíženější silnici v HK (projede tudy 31 tisíc aut denně) zasloužila mimoúrovňové křížení, byť ne tak mohutně dimenzované, jako bylo vyprojektováno před pár lety. Byl bych rád, kdybychom mohli současné komplikace považovat za novou příležitost a vybudovat zde skutečně optimální stavbu, která bude sloužit další desetiletí bez podstatných úprav podobně, jako slouží nedaleká mimoúrovňová křížení do Malšovic či na Slezské předměstí.

d) Závod Škoda Auto v Kvasinách prošel obdivuhodným rozvojem. Dnes ho dopravně obsluhuje 380 kamionů denně, významný je i podíl železniční dopravy. K tomu je nutno dimenzovat i dopravní infrastrukturu. Určitě bych proto podpořil např. obchvaty obcí Častolovice, Kostelec n. Orl. a Doudleb na trase silnice I/11. Samozřejmě vnímám i obtížnou situaci Rychnova nad Kněžnou a dalších obcí.

ing. Miroslav Procházka

ing. Miroslav Procházka

kandidát č. 2 do poslaneckých voleb 2017

Více o autorovi