Kraj opravil díky rozšiřování vrchlabské průmyslové zóny úsek z Dolní Branné do Vrchlabí. přehrát
30. listopadu 2016

Václav Řehoř: Kraj opravil díky rozšiřování vrchlabské průmyslové zóny úsek z Dolní Branné do Vrchlabí.

Úsek dlouhý téměř 3,4 kilometru z Dolní Branné k malé okružní křižovatce ve Vrchlabí nechal opravit Královéhradecký kraj. Jednalo se o jeden z posledních projektů oprav regionální infrastruktury v rámci rozšiřování průmyslové zóny Vrchlabí. Náklady na opravu činily 50 milionů korun včetně DPH.

budování vrchlabské průmyslové zóny je do oprav silnic v Podkrkonoší investováno půl miliardy korun. Rekonstrukce silnice z Dolní Branné do Vrchlabí byla jedním z posledních projektů, který realizujeme. Náklady na opravy zde byly 50 milionů korun včetně DPH a 75 % pokryla dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, zbytek hradí kraj,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Předmětem opravy byl o úsek dlouhý 3,4 km z Dolní Branné od křižovatky silnic u obecního úřadu až k malé okružní křižovatce s I/14 ve Vrchlabí. Během rekonstrukce byla vyměněna konstrukce vozovky, včetně sanace podloží. Dále byly odstraněny převýšené krajnice nebo prohloubeny příkopy.

Dále bylo vybudováno odpovídající dopravní napojení samostatného odbočovacího pruhu na silnici II/295 ve směru Vrchlabí – křiž. s I/14 – Dolní Branná, v křižovatce s ulicí Pražskou ve Vrchlabí. Odbočovací pruh přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Při rozšíření dané křižovatky se zlepšily rozhledové poměry a přibyla zde nová silniční svodidla podél celého odbočovacího pruhu, která rovněž přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto místě.

Součástí stavby byla i rekonstrukce asi patnáctimetrového mostu přes potok Principálek. Stávající most byl demolován a byl nahrazen mostem s nosnou ocelovou konstrukcí. Na obou stranách mostu byly vybudovány opěrné gabionové zdi. Zároveň došlo i k sanaci mostu přes potok Bělá.

Stavba byla prováděna za úplné uzavírky jednotlivých úseků, zhotovitel firma M-Silnice ji zrealizovala v termínu 6 měsíců „Tato stavba nepochybně přispěje k dalšímu rozvoji infrastruktury v dané lokalitě a především ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu v této frekventované části kraje. V rámci tohoto projektu ještě plánujeme opravit ty komunikace, které sloužily během úplných uzavírek jako trasy objízdné. Opravy by měly proběhnout do konce května 2017,“ doplnil radní pro oblast investic Václav Řehoř.

V rámci první etapy rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí už byly dokončeny čtyři stavební akce, mezi nimi i nejnákladnější projekt v rámci celé průmyslové zóny vůbec – oprava komunikace ze Studence do Dolní Branné za 160 milionů korun vč. DPH. První etapa bude uzavřena projektem rekonstrukce úseku ulice Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí za 91 milionů korun vč. DPH, který by měl být dokončen v roce 2017.

V druhé etapě schází dokončit poslední nejnákladnější projekt, a to rekonstrukci Dělnické ulice ve Vrchlabí. Předpokládaná hodnota zakázky je 99 milionů korun vč. DPH a opravy budou realizovány v období 2017 - 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, jeho výsledek upřesní cenu pro realizaci. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2017.

Zroj: Krajský úřad, autor: Martina Götzová

Václav Řehoř

Václav Řehoř

Více o autorovi