Volební manuál – Krajské volby 2016
5. října 2016

Václav Řehoř: Volební manuál – Krajské volby 2016

Vážení spoluobčané, pokud se rozhodnete letos jít ke krajským volbám a nevíte, jaké máte možnosti volby, přečtěte si tento krátký manuál:

1. Vyberte si kandidátku strany, s níž máte největší programovou shodu, nebo která se Vám jevím jako nejvíce sympatická (případně je Vám sympatický některý z kandidátů této politické strany).

 

2. Projděte si důkladně volební kandidátku a rozhodněte se, zda udělíte nějaké preferenční hlasy.

 

3. Pokud žádné preferenční hlasy udělovat nebudete, vezměte si občanský průkaz a můžete 07. – 08.10.2016 vyrazit k volebním urnám a po registraci ve volební místnosti, dle pokynů volební komise upravit volební lístek (zní to vznosně že.. ale jde vlastně a pouze o jeho správné vložení do obálky, získané od příslušného člena volební komise) a tento vhoďte do volební urny – tímto máte odvoleno, gratuluji k Vaší volbě nyní můžete sledovat výsledky voleb, které by měly být známy v sobotu 08.10.2016 odpoledne (případně večer, bude záležet na tom, kolik se nás rozhodne voleb účastnit).

 

4. Pokud se na druhou stranu rozhodnete, že budete udělovat preferenční hlasy, máte možnost. Celkem můžete použít až 4 tyto preference (tj. můžete udělit jeden preferenční hlas, dva, tři i čtyři, nemusíte udělovat žádný) to vše tak, že zakroužkujete číslo u příslušného kandidáta (či kandidátů). Jakmile si rozmyslíte, komu přidělíte preferenční hlas (případně hlasy), upravte si takto danou kandidátku buď doma, nebo za plentou ve volební místnosti, jinak můžete využít postup pod bodem 3.

 

Toť ve zkratce vše. Není to nic složitého a pokud se budete chtít na cokoli v tomto směru zeptat, napište mi na facebook: Mgr. Václav Řehoř, jestliže to bude v mých silách, rád Vám odpovím, či poradím. Na závěr Vám chci poděkovat za Vaší pozornost a pokud budete volit v Královéhradeckém kraji a zvolíte jako svou volbu č. 2, tedy Občanskou demokratickou stranu (ODS), budu rád, jestliže by jste chtěli ocenit mojí dosavadní práci preferenčním hlasem pro moji osobu, nacházím se na č. 2 kandidátní listiny a takové volby si cením o to více. Velmi děkuji za Vaši přízeň a všem, kteří mne vlastní činností podpořili ve volební kampani, DĚKUJI. Příjemný víkend přeje Mgr. Václav Řehoř.

Více k diskuzi zde: www.fb.me/rehorODS

Václav Řehoř

Václav Řehoř

Více o autorovi