12. února 2019

ODS: Udělali jsme první krok v reformě státu tak, aby stát sloužil lidem, ne lidé státu

(www.ods.cz) Občanští demokraté před zasedáním Poslanecké sněmovny představili první konkrétní návrhy na reformu státu, podle které má stát sloužit lidem, nikoli lidé státu. Návrh se týká vytvoření seznamu povinností, které pro občana, živnostníka či ředitele školy vyplynou z nově přijímaných zákonů. Sérii návrhů představila ODS také pro zrychlení stavebního řízení, které v České republice patří mezi nejdelší na světě. Poslanec ODS Vojtěch Munzar znovu navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitosti a poslankyně Veronika Vrecionová pokračuje v návrzích v boji se suchem.

„Minulý týden jsme představili tři klíče k reformě státu: přehledný právní systém, ke kterému dojdeme velkým právním úklidem, jednoduchá komunikace s úřady, rychlé stavební řízení. U každého z těchto klíčů navrhujeme konkrétní opatření, která k tomuto cíli povedou. Jedním z opatření pro přehledný právní systém je vytvoření uceleného seznamu povinností, které občan, živnostník nebo například ředitel školy má. Navrhujeme proto, aby každá důvodová zpráva k návrhu zákona obsahovala seznam nově zaváděných povinností, vyjmenování osob a institucí, kterých se nová povinnost týká, frekvence, s jakou ji mají plnit, dozorový orgán a také výše případné sankce. Je to první krok k naplnění naší vize: stát má sloužit lidem, ne lidé státu,“ vysvětluje předseda ODS Petr Fiala.

„Pro zrychlení stavebního řízení jsme již předložili novelu stavebního zákona, která ruší povinný souhlas odboru územního plánování, předložili jsme také novelu správního řádu zavádějící fikci souhlasu neboli princip, že když úřad neodpoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že souhlasí. Další potřebná opatření jsou digitální technická mapa ČR, která zahrne informace o vedení všech inženýrských sítí, což povede k jednoduššímu projektování a v neposlední řadě povinnost pokládat tzv. chráničku pro vedení optických sítí při výstavbě a opravě komunikací,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

„Předkládáme opět návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, resp. variantně alespoň její snížení. Považujeme tuto daň za nejabsurdnější daň České republiky, protože stát de facto penalizuje občany za to, že si chtějí pořídit vlastní bydlení. A přidává k ceně nemovitosti pro kupujícího další 4 % z ceny, na kterou si musí ten kupující vydělat. Například u bytu za 3 miliony je daň navíc pro kupujícího 120 tisíc korun. Zejména pro mladé rodiny jsou to veliké peníze, které by mohly využít daleko smysluplněji – na nákup kuchyňské linky, rekonstrukci apod. Zejména v souvislosti s vývojem trhu s byty chceme zrušením nebo alespoň snížením této daně částečně ulehčit lidem a trochu jim zlevnit pořízení bydlení. Vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku nejbohatších. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy,“ upřesňuje předkladatel návrhu poslanec Vojtěch Munzar.

„Budu při první příležitosti interpelovat ministra zemědělství a ministryní financí, aby mi vysvětlili, jak ve skutečnosti bojují se suchem. Zda je to slovní boj nebo to skutečně myslí vážně. Opakovaně od ministerstva slyšíme, že je třeba v rámci boje se suchem podporovat budování remízků, mokřadů a dalších krajinných prvků na polích, aby krajina zadržovala více vody. Ministerstvo financí však na zemědělce, kteří takové plochy na svých polích mají, uvaluje vysokou daň z nemovitosti a majitelé půdy musí dokládat, že příslušný remízek je opravdu remízkem a mokřad mokřadem. Že neexistuje žádné jiné využití. Tohle je přesně postup, který otravuje a odrazuje od budování takových ploch. Budu proto chtít slyšet názor pana ministra, zda mu přijde normální bojovat se suchem tak, že finanční správa znechucuje všechny ty, kteří v boji se suchem reálně něco dělají,“ vysvětluje expertka pro rozvoj venkova a poslankyně Veronika Vrecionová.