3. září 2018

Tisková zpráva: Stanovisko ODS ke koncesnímu projektu Alžbětiných lázní

ODS souhlasí s tím, že otázku Alžbětiných lázní je třeba prioritně řešit a apriori neodmítá řešení prostřednictvím koncesního řízení. ODS má však výhrady k parametrům a rizikům, které vycházejí ze stávajícího zadání. S ohledem na kauzy z minulosti při přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se prodeje či správy městského majetku ODS nedoporučuje činit takto zásadní rozhodnutí na samém konci volebního období. V tomto směru nebudeme opakovat stejné chyby. Celou problematiku navrhujeme přenechat k projednání zastupitelstvu novému, které bude mít před sebou nový mandát na celé čtyři roky.

Finanční účast města výrazným způsobem zatěžuje budoucí rozpočty města a snižuje jeho finanční stabilitu. I kdyby v budoucnu nedošlo k finanční nestabilitě, spoluúčast města na tomto projektu výrazně sníží schopnost realizovat investice nezbytné pro chod města a jeho institucí.

Tržby, na nichž je založen investiční záměr, považuje finanční výbor za nereálné – zejména ceny za prodej pokojů, tržby z bazénu atd.

Město se nemůže zbavit rizika, že v budoucnu nebude schopno vyčíslit reálné tržby společnosti, ze kterých by měl mít příjmy, protože tyto mohou být realizovány prostřednictvím zprostředkovatelů (např. cestovní kanceláře atd.), a proto není možné zabránit vyvedení části příjmů ze společnosti.

Magistrát města Karlovy Vary bude mít velmi omezenou možnost prověřovat efektivitu a reálnou hodnotu investic do společnosti, a tím pádem i spravedlivost poměru jednotlivých partnerů na nákladech/investicích.
 

Vyjádření ke stanovisku Ministerstva financí:

Existující stanovisko, které je použito jako podpůrný argument, posuzuje, jestli úvěr nedostane město v současné době do celkového předlužení. Stanovisko není výhledem, zda město bude mít do budoucna na opravy silnic, chodníků apod.

(Použitá fotografie pochází z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.)

Štítky:
tisková zpráva