Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města
člen oblastní rady
předseda místního sdružení

Vídeňská 699
691 23  Pohořelice