Ing. Jaroslav Hajda

starosta obce
místopředseda místního sdružení