Ing. Pavel Jankůj

místopředseda regionálního sdružení
člen oblastní rady
člen místního sdružení

Životopis

Narodil jsem se 12. prosince 1961 ve Zlíně. Jsem ženatý, mám dvě děti, syna Pavla a dceru Barboru. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Uherském Brodě. V roce 1986 jsem úspěšně složil státní zkoušku na VŠDS. v Žilině.

Od roku 1993 podnikám v oboru dopravního a inženýrského stavitelství.

Politicky jsem se začal angažovat v roce 2000, kdy jsem vstoupil do MS ODS Brno – Bystrc. V letech 2006 – 2010 jsem byl za ODS zvolen do ZMB., kde jsem pracoval v komisi dopravy a komisi pro tělovýchovu a mládež.

V současné době jsem již čtvrté funkční období členem Oblastní rady Brno – město. V roce 2012 jsem byl zvolen členem Regionální rady Jihomoravské ODS a v únoru 2013 předsedou MS Brno – Bystrc. V ODS se snažím díky mé odbornosti pracovat na koncepčních dokumentech v rámci odborné komise pro konkurenceschopnost (nyní se mění na komisi pro dopravu).

V rámci Brna spolupracuji s týmem, který připravuje urychlení realizace VMO., a to zejména u stavby ul. Žabovřeská, kde se nám podařilo získat schválení IZ.

V rámci městské části Brno – Bystrc bych rád pomohl s řešením: „Dopravy v klidu“ (parkovací prostory) a dále s realizací atraktivního sportovního areálu v Údolí oddechu.