Podnikatelé potřebují svobodu a méně byrokracie
7. října 2013

Petr Fiala: Podnikatelé potřebují svobodu a méně byrokracie

Jít za svým cílem – to je schopnost, která emeritnímu rektorovi Masarykovy univerzity v Brně Petru Fialovi rozhodně nechybí. Politologie, která se stala jeho životním osudem, jej zaujala v době, kdy byla v České republice politická věda s výjimkou marxismu-leninismu prakticky nelegální. Přesto se jí věnoval a později se stal prvním profesorem politologie v Česku. Po čtrnáctiměsíčním angažmá v čele ministerstva školství chce být dál aktivním účastníkem politického dění a pomoci změnit neutěšený stav politick

Proč jste zvolil zrovna ODS, nemá teď zrovna nejlepší pozici?

Samozřejmě by bylo lehčí kandidovat za úspěšnou stranu nebo stranu, která nemá problémy, ale pokládám za důležité držet se svého přesvědčení bez ohledu na jeho momentální výhodnost.Vždy jsem říkal, že pokud jednou vstoupím do politiky, bude to s ODS, s níž jsem dlouhodobě spolupracoval od 90. let – jsem v tomto smyslu konzervativní člověk.

ODS je tradiční strana, která má v české politice zůstat. Klíčové instituce státu od prezidenta přes vládu, Senát až po kraje dnes ovládá levice. V demokracii je potřeba moc vyvažovat, i proto jsem se rozhodl pomoci ODS a jsem připraven jako nestraník vést jihomoravskou kandidátku.

Jak se podle vás chová Česká republika k podnikatelům?

Dosáhli jsme toho, že máme velice nepřehledné, složité a nestabilní právně ekonomické prostředí. To dlouhodobě rozhodně nemůže podporovat podnikání. Když mluvím s podnikateli, a vlastně s kýmkoliv, kdo se věnuje některému obchodnímu nebo hospodářskému odvětví, tak první, na co si stěžuje, není například výše daní, ale je to téměř nezvládnutelná administrativa, složitá nepřehledná pravidla a hlavně to, že se všechno neustále mění. Jsem přesvědčen, že s tím musíme skončit.
Je potřeba vytvořit, jasné, jednoduché a stabilní prostředí, ve kterém se dá dobře podnikat. Stát musí podnikatelům nechat dostatek svobody a podmínky pro to, aby se mohli věnovat své činnosti a nejen je neustále svazovat je přehnaně kontrolovat a vystavovat je nejistotě.

Co třeba veřejné zakázky?

Zákon o veřejných zakázkách představuje velký problém. Místo aby pomáhal vytvářet spravedlivé podmínky na trhu, jen brání efektivnímu vynakládání veřejných prostředků a někdy dokonce brání realizaci projektů jako takových – například v oblasti výzkumu, kde se pracuje s ojedinělými technologiemi. Zejména je třeba ze zákona odstranit část stanovující, že při jednom uchazeči nelze soutěž uskutečnit. Zároveň je třeba nastavit jednoduchý a dlouhodobě platný daňový systém, snížit byrokratickou zátěž a umožnit jasný výklad zákonů. Není možné, aby měl každý kontrolní orgán právo vlastního výkladu.

Jak se podle vás daří využívat zdroje z EU?

Bohužel v programovacím období, které právě končí, se ukázalo, že Česká republika v řadě operačních programů nedokáže vyčerpat všechny finanční prostředky. Při jejich čerpání se také objevila řada chyb. Práce s těmito fondy není jednoduchá, v mnoha oblastech jsou „hodně drahé“, ale přesto bychom se měli snažit je využít maximálně efektivně. Pro příští programovací období do roku 2014 se musíme poučit z chyb, které jsme udělali. Jednou z nich bylo například velké množství operačních programů. Proto naše vláda při přípravě nového období výrazně redukovala počet programů z 24 na osm. To by mělo pomoci, aby se finanční prostředky dostaly až k příjemcům a nerozpustily se v administrativních a transakčních nákladech uvnitř institucí.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Více o autorovi