Novoroční projev předsedy Senátu

1. ledna 2023
Novoroční projev předsedy Senátu

(www.senat.cz) Novoroční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Živý přenos odvysílala Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář a bylo jej také možné sledovat na webových stránkách Senátu.

Česká republiko, dobrý den!

Vážení a milí spoluobčané, své novoroční vystoupení jsem úmyslně začal úplně stejným pozdravem, jaký použil přesně před 30 lety, 1. ledna 1993, Milan Uhde. Milan Uhde byl tehdy předsedou Poslanecké sněmovny, která měla své první zasedání, on svůj pozdrav věnoval právě nově vznikající České republice. Já jsem jeho pozdrav využil proto, abych na 30. výročí vzniku naší samostatné České republiky upozornil.

Popravdě si nemyslím, že bychom dnes, 30 let od rozdělení České a Slovenské federativní republiky, měli slavit. Ale přesto jsem přesvědčen, že po třech desetiletích existence dvou svobodných, demokratických a nezávislých států je co připomínat a je za co děkovat.

Jsem rád, že můžeme být hrdi na pokojný způsob, kterým jsme rozdělení na samostatnou Českou republiku a na samostatnou Slovenskou republiku zvládli. Také mám velkou radost a těší mě naše vzájemné velmi dobré vztahy.

Je důležité si to uvědomit a je také důležité mít na paměti, že to není samo sebou, že nám v tom napomáhají pevné základy a demokratické principy, na kterých jsme naši zemi, náš samostatný stát založili, a že tím hlavním pilířem je česká Ústava, která byla právě před 30 lety schválena a také těsně předtím vlastně dopsána.

Za to vše patří našim předchůdcům a tehdejší politické reprezentaci naše trvalé uznání a poděkování. My máme nyní velkou odpovědnost a máme štěstí, že máme na co navazovat.

Když jsem ve svém loňském novoročním vystoupení v souvislosti s tehdejším tornádem na jižní Moravě připomínal naši solidaritu a velkorysost, nemohl jsem tušit, co nás všechno v roce 2022 čeká. Nebylo toho málo.

Po anexi Krymu, která byla v roce 2014, v únoru roku 2022 naplno vypukla ruská agrese proti Ukrajině. Také nebezpečí covidu trvá. Prožili jsme v červenci obrovský požár v Českém Švýcarsku. Přišla také energetická krize a s ní související zdražování.

Hluboce se proto opakovaně skláním nad solidaritou, velkorysostí a spontánní pomocí, kterou celá řada z vás poskytla Ukrajině a Ukrajincům.

Obdiv a poděkování také patří za pomoc při požáru v Českém Švýcarsku a likvidaci tohoto požáru hasičům a dalším členům bezpečnostních a ochranných složek, samozřejmě i zástupcům samospráv, institucí, dobrovolníkům a všem dalším, včetně těch, co přijeli a přišli pomáhat ze zahraničí.

Velmi důležitou a pro mě povzbudivou zprávou je, že občanská společnost žije, pomáhá, že funguje, a to zejména v oblasti zdravotní a v oblasti sociální odvádí úžasnou práci. Jsou to právě dobrovolníci a četné neziskové, církevní a další organizace, které umí pomoci v krizi tam, kam stát, ani kraj ani obce nikdy skrze své formuláře nedosáhnou a nedohlédnou. Rovněž za výjimečnou považuji i pomoc a podporu od mnohých firem, podnikatelů a živnostníků.

Solidarita, vzájemná pomoc a podpora slabších jsou naší velkou zbraní. Velkou zbraní, ze které se sice nestřílí, ale přesto možná právě proto je velmi účinná a přináší nám taky velkou mezinárodní autoritu. Jsme silnou, krásnou, solidární zemí se skvělými lidmi.

Ruská agrese proti Ukrajině je zrůdným zločinným počinem, který oslabuje, ohrožuje naše bezpečí a naši svobodnou budoucnost. V historii nalezneme dostatek důkazů, že svoboda a svobodná budoucnost nejsou zadarmo. Víme, že agresorům se nesmí ustupovat. Kdykoliv tak učiníme, potom je množství zmařených životů a velikost škod vždy jenom větší a větší.

A proto je pro nás a bude pro nás velkou zkouškou, jak se s podporou Ukrajiny a dopady války na Ukrajině dokážeme společně vyrovnat.

Ano, nežijeme v jednoduché době. Míra inflace přesáhla 16 %. Vysoké ceny energií musela vláda řešit zastropováním.

Bojujeme i s tím, že někteří se neštítí na vzniklé situaci politicky nebo ekonomicky parazitovat.

Vláda proto musí jednat rychleji, sahat k účinným opatřením. Stejně tak se nesmí opožďovat pomoc těm nejpotřebnějším. Rychlá, adresná a účinná řešení musí hledat všechny úrovně veřejné správy. Musíme spolupracovat. A já děkuji všem, kteří to děláte.

Rok 2022 byl složitý, přesto jsme také mnoho dokázali.

Dokázali jsme, že jsme zemí, která umí být na mezinárodním poli lídrem a partnerem. Výborně jsme zvládli české předsednictví a v NATO významně přispíváme k naší obraně a k naší společné bezpečnosti.

Dokázali jsme také, že jsme zemí obrovsky solidární. Proto nerozumím tomu, proč se některým citlivějším tématům, jako je například změna klimatu, nebo vztahy mezi ženami a muži, nebo práva sexuálních menšin více nevěnujeme, proč se jimi více nezabýváme.

Jsem totiž přesvědčen, že my politici musíme být odvážnější, důslednější a méně populističtí. Pokud nebudeme totiž schopni dostatečně vysvětlovat a zdůvodňovat své kroky, pokud nebudeme schopni se chovat slušně, postavit se diskriminaci, nelhat, přiznat chybu a případně se za ni omluvit, pokud nebudeme schopni se tvrdě postavit populistům a dezinformátorům, bude stabilita našeho politického systému vážně ohrožena. Lidé totiž budou podporovat jen takový systém, kterému důvěřují a který je ochrání.

K tomu, aby náš politický systém fungoval lépe a aby politici dobře dělali svoji práci, může také přispět každý z nás, jednak svým každodenním aktivním přístupem k životu, jednak také že bude využívat svých práv, včetně volebního práva. V lednu budeme mít prezidentské volby, přijďte, prosím, všichni volit a využijte svého volebního práva.

Tady si dovolím jednu důležitou poznámku. Ve svobodné společnosti v životě, v životě, který žijeme, ve společnosti demokratické, záleží na každém, záleží skutečně na každém z nás. Nikdo z nás, nikdo z nás není nulou.

Vážení a milí spoluobčané, máme před sebou nelehkou cestu. Závodíme s časem. V nadcházejícím roce bude potřeba energie a síly každého z nás. O naší budoucnosti bude rozhodovat naše pracovitost, sebevědomí, soudržnost, solidarita a zodpovědnost. Nikdo nám, nikdo nám zadarmo nic nedá. Možná si nás někdo bude chtít koupit, ale to jenom proto, aby nám to potom zúčtoval, včetně lichvářských úroků. To nesmíme připustit.

Podporujme se a pomáhejme si, nepodléhejme skepsi, naopak dávejme příležitost našemu typickému českému humoru. Máme pohnutou historii, máme slovutné předky, jsme strážci úžasného přírodního, kulturního a duchovního bohatství. Nemusíme se bát. Máme se o co opřít, máme na co navazovat.

Nakonec to říká i naše česká Ústava ve své preambuli. Je naší povinností být věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české, státnosti československé, je naší povinností odhodlaně budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti, v duchu svobody.

Své vystoupení jsem začal pozdravem: „Česká republiko, dobrý den!“ Nyní připojuji přání: „Česká republiko, dobré dny!“ A přidávám jednu prosbu:

Prosím, buďme v roce 2023 i v letech dalších dobří, neboť pokud budeme dobří, budou i naše budoucí dny dobré.

Vážení a milí spoluobčané, přeji nám všem požehnaný rok 2023 a brzký konec války v Evropě.

Videozáznam novoročního projevu předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR