10. dubna 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl expert ODS pro oblast hospodářství Martin Kuba.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

My v debatě budeme pokračovat a to s Milanem Urbanem, poslancem a místopředsedou hospodářského výboru. Dobrý večer. 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Dobrý večer z Opatovic. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

A také s Martinem Kubou, expertem ODS na oblast hospodářství. Dobrý večer i vám. 

 Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:


Hezký večer z Českých Budějovic. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Kubo, vy tvrdíte, že bylo chybou zastavit ten tendr. Řekněte mi, vy když v zásadě vidíte ten zásadní rozdíl mezi výkupní cenou, která je dnes a byla tehdy, řekněte mi, nechápete vy, že tam přece jenom je poměrně logická, nebo že to jsou logické kroky z ČEZ? 

 Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:


Pane redaktore, já tvrdím, že ty kroky z ČEZ byly naprosto logické a navazovaly ale na rozhodnutí vlády. A tam já tvrdím, že došlo k té chybě, protože my se neustále bavíme o cenách energie a říkáme, že jsou tržní, ale ony nejsou tržní. Ony jsou dány tím, že podporujeme fotovoltaické elektrárny. My tvrdíme, že tržní cena je někde kolem 35 euro, ale zapomínáme, že 30 miliard čeští občané a české firmy každý rok dávají na podporu fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic a tak dále a tváříme se, jakoby to nebylo. A jsme překvapeni... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, já se omlouvám, pane Kubo, nicméně ta věc už tady je, ta věc prostě tak je a v tuto chvíli prostě ty peníze na ty fotovoltaické elektrárny jdou. Já se ptám, jestli vy logicky nebo laicky rozumíte tomu kroku, který v zásadě ČEZ dnes udělal? 

 Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:


Znovu opakuji, já rozumím kroku, který udělal ČEZ, protože on jako firma nemohl udělat nic jiného. Já nerozumím tomu, co udělala vláda, protože vláda se v rozhodování o takovéto investici nemůže dívat na to pouze cenou současné elektrické energie, která je pokroucená dotacemi, vláda se na to musí dívat tak, z čeho bude Česká republika za 20, 30 let vyrábět elektrickou energii. Budeme ji muset dovážet. Chceme-li mít bezemisní energii, pak jinou než jadernou v podstatě mít nemůžeme, vláda se nemůže na takovéto investice dívat pouze pohledem: Dneska je elektrika za tolik a tolik a nám se to jako ČEZu nevyplatí. To je národohospodářsky věc, kterou si vláda České republiky prostě nemůže dovolit. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Urbane, vláda, kde je sociální demokracie jaksi tou hybnou silou, se hlásí k jaderné energii, přesto jaksi nesouhlasila s tou dotací, tedy, pardon, s tou garancí. Proč? 

 


Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Já myslím, že to dnešní rozhodnutí není překvapivé, na druhou stranu jsem si jist, že to je trochu špatná zpráva zvláště pro budoucí generace, protože je tady riziko, že Česká republika někdy po roce 2020, 25 nebude mít dostatek elektrické energie, anebo bude velice a strašně drahá. Garance jsou jedna věc, druhá věc je i atmosféra, v které toto rozhodování ČEZ, a připomínám, že ze dvou třetin ten ČEZ patří státu, vládě, takže vláda může rozhodnout, jak to bude a já si myslím, že ministři zainteresovaní věděli o tom dnešním rozhodnutí, že to bylo v nějaké atmosféře, také v atmosféře, kdy stát říká, že vezme veškeré zisky, to znamená peníze na investice do budoucích let. Počítejte se mnou, nějakých 25 miliard průměrného zisku krát 10 let je 250 miliard korun a za to by jistě bylo možné postavit ty dva bloky v Temelíně a zajistit tak energetickou soběstačnost České republiky do budoucna. Když si vezmete, že... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, pardon, pane poslanče... 

 


Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:

 
...limity na uhlí se pravděpodobně neprolomí... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, já se omlouvám... 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Já jenom dokončím tu větu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, tak dokončete větu. 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Limity na uhlí se pravděpodobně nepřekročí. Máme tady velké riziko dodávky plynu pro výrobu elektrické energie a jestli ten plyn vůbec bude, tak za jaké peníze, obnovitelné zdroje nenahradí tu jadernou energetiku. To je vidět i v Německu, kde už z toho couvají. Takže my nemáme jiné východisko, než nějakým způsobem rozumně logicky přemýšlet a dostavět alespoň jeden blok v Temelíně a jeden blok v Dukovanech. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A teď se vracím k té své otázce. Vy jste člen vládní koalice, vy jste člen sociální demokracie, která v zásadě je dominantní silou ve vládě a vy mi říkáte, že jaksi vláda udělala chybu, že se rozhodla špatně. Proč tedy sociální demokracie neudělala to rozhodnutí a řekněme nějakým způsobem, já neříkám, že to musely být zrovna ty garance, ale něco jako garance, jaksi neslíbila ČEZ? 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Já jsem vždycky říkal, že taky nejsem pro to garantovat nějakou cenu, protože to je samozřejmě na úkor občanů České republiky, ale umožnit ČEZ, nechat mu zisk k tomu, aby mohl investovat, nikoli mu ho celý vzít a lepit s tím například díry ve státním rozpočtu, tak jak to bylo prezentováno, to je samozřejmě chyba a vytváří to nějakou atmosféru, kde ta investice na základě nějakých úvěrů, které by si musel ČEZ vzít, tak by byla nevratná. V každém případě a uvědomte si jednu věc, ČEZ je institucí, která patří státu, vláda je akcionářem. Jak rozhodne vláda, tak se chová tato firma. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Kubo, souhlasil byste s tím nechat ČEZ, řekněme, větší část nebo většinu těch peněz, co vydělá, na to, aby mohla dál do budoucna investovat? 

 Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:


Samozřejmě. Já musím říct, že mi přijde úsměvné, ale já chápu u Milana Urbana, ten jeho pohled vždycky na tu energetiku byl racionální a myslím, že jsme se v řadě pohledů shodli, že opravdu to, jak dnes vláda rozhodla, je politicky špatně a odborně špatně a Milan Urban to ví, stejně jako to vím já. Je to rozhodnutí neodpovědné pro budoucnost českých občanů. My taky máme, pane redaktore, průmysl, na kterém stojí naše ekonomika, který spotřebuje hodně energie. Tu energii budeme potřebovat a nikde jinde ji nevezmeme. My se tu dnes strašíme podporami obnovitelných zdrojů, které tedy mimochodem bylo politické rozhodnutí, ale politické rozhodnutí ČSSD, tedy Bohuslava Sobotky a kolegů z ČSSD, které zatěžuje české firmy. Ale je třeba říct, že my třeba platíme i bioplynové stanice. Pokud Andrej Babiš říká, že nemůžeme garantovat jakékoli ceny, tak je třeba říct, že nedávno hnutí ANO přišlo do Poslanecké sněmovny s tím, že by se měly příspěvky na bioplynové stanice zvýšit ještě v těch tarifech a fixovat. Bohužel zrovna Agrofert nějaké bioplynové stanice vlastní. Prostě toto rozhodnutí je špatné, strategicky pro Českou republiku nevýhodné a z politického pohledu neomluvitelné. Ale je třeba říct, že by bylo nepopulární, a já teď chápu, že politiky současné koalice zajímá jenom to, kam je vidět, což bohužel rok 2035 není a oni se tím nechtějí zabývat a ten problém od sebe odhazují. Bohužel energetika se ale nedá plánovat v takovýchto cyklech a musí se dělat dlouhodobě. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano. Pane poslanče Urbane, já jsem se díval do koaliční smlouvy, kde je dnes, nebo dnes jsem se díval, kde je jasně napsáno: "Pokud to bude hospodářsky výhodné pro Českou republiku, podpoříme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín." Nejde v zásadě v tuto chvíli vláda proti své vlastní koaliční smlouvě? 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


V prvé řadě bych chtěl říci, že nesouhlasím s Martinem Kubou v tom, že politika by neměla být rukojmím, energetika by neměla být rukojmím politiky a politizovat ty věci není příliš šťastné. V každém případě podle mého názoru je hospodářsky správné a strategicky rozumné dostavět alespoň jeden blok v Temelíně a jeden blok v Dukovanech a to v Temelíně co nejdříve a v Dukovanech tak, aby to navazovalo na prodloužení této elektrárny, protože tuto elektřinu, abychom byli soběstační, budeme potřebovat. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já se omlouvám, já jsem se ptal na tu koaliční smlouvu. Mě by zajímalo, pardon, jestli vy to nechápete tak, že vlastně vláda jde proti své vlastní koaliční smlouvě? 

 


Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Já myslím, že vláda se k tomu chovala tak trochu, ať mi to promine, alibisticky a nechala to rozhodnutí na ČEZ, přestože vláda je vlastníkem této firmy, a přestože vláda se má dívat dál za volební horizonty. Myslím si, že bez posílení jádra v České republice právě proto, že nebudeme mít uhlí, nebudeme mít plyn, anebo budeme mít drahý plyn, že obnovitelné zdroje jen zdraží elektrickou energii pro občany a pro firmy, tak z tohoto důvodu si myslím, že vláda to může napravit tím, že vyhlásí co nejdříve nový tendr na dostavbu Temelína, alespoň jednoho bloku, možná ten menší tendr a bude uvažovat o výstavbě dalšího bloku v Dukovanech. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Přesto se jednou ještě zeptám, ta koaliční smlouva a ta věta vám tam připadá tedy v tom případě jak? 

 Milan URBAN, místopředseda hospodářského výboru PS PČR /ČSSD/:


Ta věta, já nevím, možná, že ta věta se týkala hlavně těch garancí a já jsem už tady řekl a opakuji to vlastně historicky dlouhodobě, já jsem taky nebyl a nejsem pro to, aby vláda garantovala nějaké ceny tak, aby ta investice mohla vycházet jako návratná. Na druhou stranu jsem si jist, že kdyby se ČEZ uvolnily ruce tím, že dividendy nebude stát odebírat a lepit s tím díry ve státním rozpočtu, ale ponechá je ve prospěch této investice, tak že je to dlouhodobě hospodářsky i strategicky správné řešení. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Kubo, jenom velmi stručnou reakci, prosím. Jak vy to vidíte, co se týče té koaliční smlouvy a toho, co vlastně vláda deklaruje a co si vláda předsevzala? 

 

 


Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:


Já myslím, že je to ve velkém rozporu, že na to poukazujete dobře. Je to prostě alibistický krok popsat do té koaliční smlouvy: "My to budeme podporovat, ale nevíme vůbec jak." Když si dnes přečtete prohlášení pana premiéra, tak říká: "My tu formu hledat teď nebudeme, ale Česká republika se bez jaderné energie neobejde." A to je jako v pohádce Sůl nad zlato: "My budeme vařit výborné věci, ale budeme je vařit bez soli, protože se solí to přeci umí každý, takže my chceme jadernou energii, nějak to na ČEZ vymyslete. Ale my víme, že je předotovaná energie, že dneska nic postavit nepůjde, ale my s vámi o tom jako vláda nechceme vůbec jednat a vy jako podnik zařiďte, ať to funguje." To je prostě alibismus, který může mít velmi negativní dopady do české energetiky a prostě za 20, 30 let nás může velmi mrzet. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pánové, díky za váš čas, mějte se hezky. Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

expert ODS pro oblast hospodářství
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města