Události, komentáře

8. července 2013
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí byl ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS Martin Kuba.

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ve studiu je ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý večer. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Dobrý večer, děkuji za pozvání. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Na D1 je ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS Martin Kuba. Dobrý večer. Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Hezký večer. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Do Zlína zdravím místopředsedkyni Senátu a ČSSD Alenu Gajdůškovou. Dobrý večer. Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:

Dobrý večer ze Zlína přeji. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A v Českých Budějovicích je poslanec a předseda KSČM Vojtěch Filip. Dobrý večer.

 

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Dobrý večer vám i divákům. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kubo, ODS nebude hlasovat pro vydání Petra Nečase, takže poslanci suplují práci orgánů činných v trestním řízení? Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Já myslím, že to není tak, že suplují poslanci tu práci orgánů činných v trestním řízení. My jsme parlamentní demokracii, kde jsou ústavou dány 3 moci. Jedna je zákonodárná, jedna je výkonná a jedna je soudní. My jsme přesvědčeni, že pokud se jedná o to, a to vydání je postaveno pouze na tom, že při uplatnění bývalých poslanců ve funkcích v dozorčích radách státních podniků údajně došlo ke korupci, tak my tvrdíme, že je uplatňování takto ve veřejných funkcích dlouhodobou věcí, která patří do politiky nejen v České republice, ale v řadě evropských zemí. A jsme přesvědčeni, že tady to je přesně to, proč je v ústavě dáno, že má parlament zvažovat, jestli vydat nebo nevydat, jestli má tu či danou okolnost posuzovat moc výkonná, či soudní, anebo má zůstat právě na té půdě parlamentní. Z tohoto pohledu my vidíme tu situaci jinak, než pokud by chtěl nějaký poslanec nevydat, pokud je třeba chycen s alkoholem při nějaké nehodě nebo spáchal nějaký jasný trestný čin. Tady je to pro nás skutečně diskuse, jestli to patří na politickou půdu, anebo to má být posuzováno trestně právně. A proto jsme i přesvědčeni, že v ústavě je toto zakotveno, a právě proto má parlament tu možnost toto zvážit. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To už jste říkal. Pane Kalousku, i váš předseda Karel Schwarzenberg ale tehdejší politický obchod, poslanci do státních firem, po složení mandátu odsoudil, i když tedy dnes říká, že stíhat by se neměl. Neměli by ale posouzení toho, co je a co je není trestné, nechat politici na justici? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Já bych především rád zdůraznil, že oba dva pánové, kvůli nimž údajně celá tahle kauza byla spuštěna, pánové Rittig a Janoušek, si dál užívají sluníčka na moři, nikdo je nevyslechl, nikdo je neobvinil... 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Třeba je ještě ten proces realizován, jak říkají orgány činné v trestním řízení. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Zatímco orgány jdou zatím dál tím politickým směrem, takže pokud se mě zeptáte, já říkám ano, mé pochybnosti nad motivací Státního zastupitelství v Olomouci spíše vzrůstají, než aby byly rozptylovány. A to je... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No a neměli byste posouzení toho, co je a co není trestné, nechat na justici, myslím vy politici, vy poslanci? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

V každém případě. Pokud by se to netýkalo něčeho, co skutečně je politická dohoda uzavřená na půdě sněmovny, byť jí uzavřeli poslanci v rámci jedné jediné politické strany. Víte, právní demokratický stát je charakteristický dělbou moci. Právní demokratický stát není justiční stát. A jestliže já zatím nevím to zdůvodnění, ale pokud to zdůvodnění bude stejné jako u těch 3 lidí, kvůli nimž jsem vypovídal jako svědek zhruba před 14 dny, tak to pokládám za naprosto absurdní, za naprosto nesmyslné a jsem a jsem... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, ale přece i v parlamentní demokracii vykládá zákony pouze a jen nezávislý soud. Byť říkáte, že nejsme justiční zemí, to je pravda, ale zákony vykládají jen nezávislé soudy. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Víte, to je přesně ten důvod, proč třeba já jsem navrhoval, aby tady byla imunita úplně zrušena jako instrument, aby byla úplně zrušena, abychom tady nevedli tu diskusi, jestli to je nebo není šikana. Pokud ovšem většina sněmovny i Senátu se domnívá, že imunita tady má zůstat a že má bránit právě proti šikaně a proti pronikání moci tam, kde už nemá co dělat, tak tohle je přesně ten případ. Tady já jsem... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No ale když vy jste byl pro zrušení, tak nebudete mít problém s hlasováním pro vydání. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Ne, to budu mít skutečně problém, protože pokud je tady většina, která řekla ten instrument musíme v ústavě zachovat, abychom zabránili... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Každý má zároveň svoji individuální vůli i v hlasování. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

... abychom zabránili šikaně, tak tohle je podle mého názoru přesně ten typický příklad, kdy Poslanecká sněmovna má říct - pánové státní zástupci, tady kriminalizujete něco, co vám vůbec nepřísluší. A to je moje přesvědčení, já takhle budu hlasovat. Jak bude hlasovat můj poslanecký klub, já nevím. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Gajdůšková, podle ČSSD by měl Petr Nečas sám předstoupit před sněmovnu a požádat o své vydání. Proč by to dělal? Slyšela jste, co říkají kolegové z parlamentu. Pokud se cítí ten politik jako nevinný a chování policie a státních zástupců vnímá jako kriminalizaci politiky, proč by nevyužil ten ústavní instrument, který má k dispozici? Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:

Protože jako člen parlamentu, jako ústavní činitel a donedávna nebo ještě vlastně dnes jeden z nejvyšších ústavních činitelů by měl dát naprosto jasný signál veřejnosti, že před zákonem jsme si všichni rovni. A musím říct, že mě docela překvapuje skutečně ta razance, s jakou kolegové z ODS a z TOP 09 vystupují vůbec proti tomu, že ten požadavek na vydání Petra Nečase byl vznesen. A že uvažují vůbec o tom, že by taky nemusel být vydán. To lze nahlížet v podstatě ve dvou rovinách. Za prvé a to se znova vracím k tomu, že před zákonem jsme si jako občané rovni, takže by neměl být nikdo výjimečným, nikdo... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No ale občan nemá poslaneckou imunitu, nemá žádnou imunitu. Už to vlastně je svým způsobe, výsadní právo ústavního činitele. Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:

No a právě proto bych očekávala, že pan premiér nebo dneska už téměř expremiér Nečas sám požádá o vydání, už i zase sám kvůli sobě, protože samozřejmě základním lidským právem je právo na spravedlivý proces. A jestliže kolegové hovoří o politizaci případné, tak jedině, když to nasvítíme, jedině, když ten proces proběhne, tak budeme vidět, zda tedy skutečně se mohlo jednat o korupci jako takovou tak, jak si ji všichni představujeme a jak ji vnímáme, že udělám něco za nějakou neoprávněnou výhodu, anebo že to byly jenom v vozovkách politické dohody. Já to nechci soudit, já jsem přesvědčena o tom, že to také nepřísluší členům parlamentu, moci zákonodárné to soudit, že to může posoudit skutečně jenom nezávislý soud. A tomu bychom měli nechat volný průběh. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Filipe, od čeho je pak ale poslanecká imunita tedy, pokud je politik toho názoru, že je kriminalizován za výkon své funkce, za běžné politické dohody, tak pak je přirozené, že imunity využije, nebo ne? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já musím říct, že je to třeba výrazně oddělit. Jednak je třeba oddělit pravomoc rozhodování policie a státních zástupců, případně soudů od té moci zákonodárné, protože soudci mohou soudit jenom podle zákona, nikoli mimo ten zákon, stejně tak musí postupovat policie nebo státní zástupce. V tomto ohledu už jsem řekl, myslím pro Události, že bude velmi důležité, jak posoudí policie a státní zástupce subjektivní stránku trestného činu, která se bude velmi těžko prokazovat, protože tam je potřeba prokázat onen úmysl o tom, že za tuto výhodu poslanci se zbavili svého práva rozhodovat, o kterém veřejně prohlásili, že nepodpoří určité balíčky zákonů a teď jde o to, aby se prokázala ta příčinná souvislost. V tomto ohledu tedy bude mít policie a státní zastupitelství poměrně těžký úkol. Já bych jim ho nerad stěžoval a podotýkám, že se tím dokonce chlubili někteří zákonodárci ODS a pan premiér, že přeci on si to umí zařídit. A mně vadí to takzvané nakupování, to znamená přísliby, které jsou mimo parlamentní demokracii. Odlišujme rozhodování o ustavení jednotlivých ústavních orgánů, to znamená po volbách rozdělení podle poměrného zastoupení obsazení Poslanecké sněmovny a ta jednotlivá rozhodnutí, která může Poslanecká sněmovna udělat, to znamená stálé delegace, určité ty konkrétní místa, které náleží poslancům. A potom... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak už jsme se malinko odchýlili. 


Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

... ne to, já myslím, že je to potřeba říct, že tady je oddělit třeba to rozhodování v té Poslanecké sněmovně, a potom využívání těch lidí ve státních firmách. Já jsem zásadně toho názoru, že to už nepatří poslancům, že by bylo vhodnější, kdyby politické strany nominovaly své odborníky a teď neříkám, že poslanci nejsou odborníci, jsou to často docenti, profesoři, vysoce kvalifikovaní manažeři, takže jako takto nelze, ale aby poslanecký mandát nebyl směšován právě s těmi funkcemi v polostátních firmách. To si myslím, že je velice důležité odlišit. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo, váš názor zazněl, děkuju. Když sněmovna vydávala Davida Ratha, koalice nijak neprotestovala proti politické kriminalizaci. Když se vydávala exministryně obrany a poslankyně Vlasta Parkanová k trestnému stíhání v kauze letadel CASA, koaličního premiér Petra Nečase už bylo slyšet víc. 


Petr NEČAS, premiér /ODS/ /Interpelace, 14. 6. 2012/: 

O tom, kdo bude ve vládě nebo nebude ve vládě, nebude cestou žádosti o vydání rozhodovat parta policejních plukovníků nebo podplukovníků, to asi by nebyl ten správný krok. O tom případně, o tom, zda je někdo vinen nebo nevinen, bude rozhodovat maximálně nezávislý soud, nikoli podobné kroky, takže to skutečně musí být řečeno naprosto jednoznačně. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kubo, tenkrát taky váš koaliční partner Miroslav Kalousek, který tady ve studiu upozorňoval právě na kontroverzní výklad právní kvalifikace a skutkové podstaty trestného činu, z něhož je Vlasta Parkanová podezírána. Takže záleží na tom při vašem rozhodování, zda je politik z opozice nebo z koalice a na právu nezáleží? Protože místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková přece řekla, že pokud se ta věc nenasvítí nějakým způsobem, tak se nikdy nebudete ani vy sami moci dobrat pravdy. Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Paní redaktorko, ono je třeba říct, a já jsem překvapen, že paní Gajdůšková používá takové výrazy, že naše reakce jsou agresivní. My pouze tady upozorňujeme na to, že se po dlouhé době dostáváme do situace, kdy je opravdu třeba vymezit, kam patří politika a kam patří trestně právní věci. Toto je pro budoucnost demokracie v České republice velmi důležité. Přeci v parlamentní demokracii nemají všechny věci končit u soudu. Soudní moc nemá být ta jediná, která vždycky nakonec rozhodne, jestli je něco správně nebo ne. Potom to za 10 let může skončit tím, že politici... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Z hlediska viny a neviny toho či onoho, anebo výkladu práva to samozřejmě nemůže udělat v právním státě, pane místopředsedo, nebo pane úřadující předsedo, nikdo jiný než nezávislý soud. Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Ale my tím neříkáme, že to má. Ale máme, máme skutečně úplně všechny věci směřovat k rozhodování k soudu? Ono to nakonec povede k naprostému oslabení politické... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale existuje nějaké podezření ze spáchání trestného činu, tak to je dokonce povinnost nejen orgánů činných v trestním řízení, ale i vás, pane předsedo. Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Já tomu rozumím, paní redaktorko, akorát tady se dostáváme do situace, že velmi těžce se nám bude za 2 roky posuzovat, jestli už ustanovení nějaké koaliční vlády, kdy ti poslanci hlasovali s tím, že za to hlasování jejich strana dostane post ministra financí nebo post, já nevím, ministra práce a sociálních věcí, jestli současná sociální demokracie, když podpořila pana Hudečka na primátora Prahy, jestli místa v dozorčích radách pražských podniků budou korupcí nebo korupcí nebudou. Ona je to velmi tenká linie. Já chápu, že v tom mediálním prostředí, kdy je vytvořena, že politika je věcí špinavou, je velmi snadné překročit tu linii velmi rychle, ale možná pro budoucnost demokracie je tady důležité se zamyslet nad tím, jestli opravdu všechny tyto věci mají být posuzovány pouze u soudů, anebo jestli má politika nějaký prostor, a o tom ta naše diskuse je, o ničem jiném. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kalousku, přece tohle ale vždycky má rozhodnout justice, kdo jiný by měl tyto věci rozhodovat? Protože přece úplně v každém stavu, a mezi politiky to nebude jinak, je to vždycky ruka ruku myje, a brácha, já na bráchu brácha na mě. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Já myslím, že je dobře, že jste vzpomněla i tu kauzu Vlasty Parkanové, možná i Davida Ratha. Tam je totiž strašně důležité taky, jestli ty orgány činné v trestním řízení rozhodují standardně a jestli rozhodují tak, jak v minulosti rozhodovaly stejně nebo podobně. Podle nějaké dosavadní praxe. Jestliže někoho přichytíte se 7 miliony v krabici, máte to podpořeno odposlechy, že je to z úplatků, tak prostě asi standardní ho obvinit z korupce a dokonce uvalit na něj vazbu. Jestliže v případě Vlasty... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Zřejmě odposlechy jsou i v tomto případě, případně v žádosti o vydání Petra Nečase. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

... jestliže, prosím, nechtě mě ..., jestliže v případě, jestliže v případě Vlasty Parkanové tady byla aplikována 12letá praxe a podpořená všemi odbornými stanovisky a po těch 12 letech přichází státní zástupce s vyšetřovatelem a říkají ne, tak dosavadní praxe je špatně, my máme svůj výklad zákona, podle nás je to trestný čin, tak je to velmi podivné. Minimálně je to velmi nestandardní a je potřeba se ptát, jestli tím důvodem není šikana. Já v tomhle případě nepochybuji, že ten případ dopadne pro Vlastu Parkanovou příznivě, akorát že mezitím bude zlikvidována psychicky i profesně. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy mluvíte o šikaně. Máte obavu... 

Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

A tohle je podobný případ, kdy prostě najednou, o tom sám doktor Ištvan o tom hovoří, že to bude velmi zajímavý precedent. On přichází s výkladem, který je úplně inovativní... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kalousku, máte obavu, že taky státní zástupce požádá o vaše vydání? 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:
 

Nemám. Já bych si to skoro přál. Já bych si to užil v tomto případě... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To už jste říkal, že byste si to užil... Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

... protože, protože já, já, hovoří se o třech lidech, jeden z nich... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

O dvou. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Hovoří se o třech, dokonce i, aspoň ve vazbě jsou všichni tři, a ten jeden z nich žádné místo nedostal... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No ale ve vašem případě, vy jste zajišťoval uplatnění dvěma, ne, z těch poslanců. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

... já bych mohl, já jsem žádné uplatnění nezajišťoval, paní redaktorko. Já přesně... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak stát jako jediný akcionář, ta firma a spadalo to do kompetencí ministra financí, ale i dvou, ne u třech. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Někomu zajistit, je splnit nějaký úkol. Já měl jediný úkol doplnit uprázdněná místa v orgánech společností, já přesně vím, kdy jsem to těm lidem nabídl... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A toto byli nejkvalifikovanější kandidáti v této zemi poté, co složili mandát poslanecký? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Jsem si, jsem si naprosto jist a umím to doložit, že vzhledem ke svému profesnímu životopisu to zdaleka nebyl jen poslanecký, jejich profesní životopis je úctyhodný v exekutivě a v manažerských schopnostech... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Proč jste neudělali třeba výběrové řízení nebo nějaký konkurz, aby bylo naprosto deklaratorně jasné, že skutečně jsou oprávněni na ta místa a jsou těmi nejlepšími kandidáty? 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:
 

Není to stoprocentním zvykem a prostě tady já tvrdím, že stát... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

I kdyby to bylo jen na 90 %? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

... stát se má chovat úplně stejně jako odpovědný vlastním privátu, to znamená ten člověk musí mít odpovídající kvalifikaci a musí mít vaši důvěru, když ho posíláte do orgánů společnosti. Mohu vám odpovědět jediným způsobem, nikdo před nimi, ať v případě pane Šnajdra nebo v případě pana Fuksy, nikdo neměl profesně kvalifikovanější životopis než oni před nimi. To je první věc. Druhá věc, stoprocentně vím, že jsem jim to místo nabídl, až když se vzdali mandátu a byl bych hlupák, kdyby lidi s tímto profesním životopisem dal do privátu konkurenci, ten stát se také musí starat, aby měl kvalifikované lidi... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Rozumíte ta časová souslednost a souvztažnost toho dění prostě zakládá jisté podezření, samotnému vašemu předsedovi Karlu Schwarzenbergovi se ten politický obchod nelíbil. Pokud toto Karel Schwarzenberg řekne, tak to znamená, že se něco takového muselo stát. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Nemohl mluvit o těchto dvou lidech. Pokud vím, tak o nich ani nemluvil. To se musíte zeptat pana Schwarzenberga. Je samozřejmé, že když si lidé s tímto... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tu politickou dohodu odsoudil a řekl, že se mu už tenkrát nelíbila. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Já jsem žádnou dohodu nedělal a znova říkám, je zcela pochopitelné, když se lidi s takovým profesním životopisem objeví volně na pracovním trhu, tak bych musel být hlupák, kdybych jim... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vůbec nechápete to, že to někdo může vnímat to dění, že to zkrátka byla politická trafika poté, co ti 3 poslanci odešli, aby zabránili pádu vlády, tak byli dosazeni do dozorčích míst firem, kde má stát 100 % akcionářskou účast? 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Kdyby pro to nebyli dostatečně kvalifikováni, tak by to mohlo být vnímáno jako trafika. Ano, souhlasím, jestli... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vás by to nenapadlo? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Jestli jsem vyhověl sociálním demokratům a dal jsem Jana Kohouta do dozorčí rady ČEZ, což jsem skutečně udělal, tak jsem dal Janu Kohoutovi asi trafiku. To je pravda. Ale nebyl to žádný úplatek. V tomto případě jsem nikomu nevyhovoval, prostě dva výjimečně kvalifikované lidi jsem požádal, ať hájí zájmy státu v akciových společnostech. Vím, že mě nikdo neovlivňoval, vím, že mě ovlivnit nemohl a vím, že to rozhodnutí bylo jenom moje a že tu nabídku jsem udělal až poté, co se vzdali mandátu, to všechno vím. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy jste řekl, že byste si, vy jste řekl, že byste obvinění užil, to znamená, že pokud orgány činné v trestním řízení požádají Poslaneckou sněmovnu o vaše vydání, předstoupíte před sněmovnu a požádáte, abyste byl vydán? Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Paní redaktorko, přání otce myšlenky. Vy byste jim rovnou chtěla napsat, aby mě ovlivnili? Až to ... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To bych si vůbec netroufla a nedovolila. Samozřejmě se vás zeptám na váš následující postup, pokud se něco takového stane. Jistě o tom uvažujete, přemýšlíte. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Až to přijde, zeptejte se mě. Já vám říkám zcela otevřeně... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak si obvinění neužijete, když budete kryt poslaneckou imunitou. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Ale užiji, protože bohužel imunita nebyla zrušena, ale prohlasovali jsme aspoň jednu věc, že platí pouze po dobu mandátu. Jinými slovy, po 11 měsících po skončení volebního období, i když nevydáme Petra Nečase, tak Petr Nečas může být obviněn. Já jsem jenom přesvědčen, že do těch 11 měsíců, pokud to nebudou pánové státní zástupci účelově protahovat, tak do těch 11 měsíců budou mít obrovskou ostudu, čeho se to vlastně dopustili. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Gajdůšková, stejná otázka nebo podobná na vás. Čekáte, že zpětně bude chtít policie a státní zastupitelství trestně stíhat třeba Vladimíra Špidlu, který za zásluhy dostal místo eurokomisaře, nebo Jaroslava Tvrdíka, který byl před 10 lety bez výběrového řízení instalován jako šéf ČSA? Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:

Určitě ne, protože tam to nesplňovalo ten základní princip něco za něco. Ale vraťme se zpátky k té současnosti. Já jsem přesvědčena o tom, že státní zástupci, pokud tedy vznesli požadavek na vydání, tak ho musí mít dobře podložený. Samozřejmě mandátový a imunitní výbor se tím bude zabývat a posoudí to a posoudí to Poslanecká sněmovna. Ale znova říkám, jsem přesvědčena o tom, že jediné, jak vrátit lidem pocit spravedlnosti v této zemi, tak je nechat právu průchod. To znamená nechat konat orgány činné v trestním řízení, nechat konat justici, protože jenom tak, když uvidíme celý ten proces, tak bude naprosto zřetelné, kde je pravda a kde jsou ty mantinely. A to je pro skutečně demokracii v České republice velmi a velmi důležité. V tom se s pány shoduji. Ale neshoduji se v tom, že bychom měli tedy zavřít vodu nad tím tak, že v této chvíli tedy Petr Nečas nebude vydán. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Filipe, mají být politické dohody tohoto typu kriminalizovány, pokud jsme slyšeli, že se dějí vždycky a dějí se dlouhou dobu, v podstatě odjakživa, že na tom je založena politická kultura v Česku? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Za prvé se takové dohody nedějí dlouhou dobu. A oddělme, prosím, velmi důsledně to, jakým způsobem se obsazují ústavní orgány, protože platí princip svobodné soutěže politických stran, tak samozřejmě obsazení Poslanecké sněmovny, předsedů výborů, místopředsedy sněmovny musí obsazovat politické strany a musí na nich být, existovat politická dohoda. Něco jiného je politická dohoda o obsazení, promiňte mi, ředitelů nějakých odborů nebo, nebo správních a dozorčích rad. Já mohu souhlasit s tím, že tam můžu poslat odborníka toho nebo onoho a ty meze nově dát. Jiná záležitost je, prosím, o tom, o čem se nyní bavíme, jestli vydat nebo nevydat. Já jsem s podivem sledoval, že na začátku reportáže bylo, že to bude až na řádné schůzi. Jestli má tak silnou pozici 101 poslanců současná vládní koalice, tak proč nepožádá na té mimořádné schůzi, která se má konat 17. července, o zařazení tohoto bodu? Aby jednak přinutili mandátový a imunitní výbor k tomu, aby o tom dříve rozhodlo, aby se seznámili se spisem, aby se o tom jednalo teď, abychom to zase nepřesunuli až po prázdninách. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano, zeptáme se na to pana úřadujícího předsedy Kuby. Pane Kubo, požádá třeba ODS nebo koalice tedy o to, aby se hlasovalo o vydání Petra Nečase už 17. července na té mimořádné schůzi a nečekalo se na září? Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

My jsme o tomto nejednali. Já mám zatím informaci, že by to mělo být na řádné schůzi. Paní redaktorko, v téhle chvíli tu informaci nemám, neprobírali jsme ji. Až se o tom budeme bavit, tak vám nějaké stanovisko mohu říct. Já si dovolím ještě jeden komentář, jestli mi dáte půl minuty. V Německu, v sousedním Německu, kde můžeme říct, že ta demokracie skutečně vyvinutá je, se dnes velmi dobře definuje korupční jednání u poslanců a je třeba říct, že tam dokonce bude zákonem přímo vyjmuto, že korupcí není považováno přijímání pozic ve veřejných státních podnicích. Ono je totiž důležité to, co vy jste řekla: „Jste si, pane Kalousku, jist, že to byl nejlepší člověk v této republice?“ No, ona to je taková zvláštní představa, že na všechno vybereme naprosto nejlepší lidi. Ona ta vláda je i politicky zodpovědná za fungování těch státních podniků. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No tak minimálně pokus od politiků, kteří spravují tento stát, by měl nastat. 


Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:

Ale to mám pocit, že pan Kalousek velmi dobře obhájil. Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Za tím pokusem si stojím a znovu říkám, mohu doložit, nikoli pouze tvrdit, mohu doložit, že na jejich místech před nimi nebyl nikdo kvalifikovanější. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak já zatím děkuju. A podíváme se na vládu Jiřího Rusnoka. Už je kompletní. 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jan Fischer přijal nabídku stát se ministrem financí a místopředsedou úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Bývalý premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta chce být rozpočtově odpovědný. Už teď ale plánuje investice, které mají probudit české hospodářství. Nejdříve ze všeho ale musí vyrovnat své milionové dluhy za prezidentskou kampaní. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kalousku, vy jste dnes mimo jiné řekl, že je vám Jana Fischera líto. Ale proč? Přece post ministra financí není žádné politováníhodné místo, nebo ano? O tom vy víte asi nejvíc? 

 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:

Post ministra financí ve vládě, která má oporu v Poslanecké sněmovně, byť třeba těsnou, je samozřejmě velká výzva. Post ministra financí ve vládě, kterou velmi poctivě odmítly všechny poslanecké frakce, která skutečně v Poslanecké sněmovně nemá vůbec nikoho, to je něco skutečně k politování. A pokud to bere někdo, kdo ještě před několika měsíci věřil tomu, že bude prezidentem republiky, tak jsem ho prostě politoval, protože to musí být velmi hořký příběh lidský. Víte, já jsem dalek toho, abych hodnotil odborné kvality jakéhokoli člena vlády, protože k tomu nejsem oprávněn, ale všimněte si, že v podstatě... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jan Fischer odborníkem zcela jistě je, o tom se nedá pochybovat. 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:
 

To já nechci nijak hodnotit, ale všimněte si, že, ale všimněte si, že všichni členové Rusnokovy vlády mají jedno společné - musí mít čas a nesmí mít co ztratit. Ten, kdo měl čas nebo měl co ztratit, ten tu pozici odmítl. A to je prostě hořký lidský příběh a já ty lidi svým způsobem lituji, protože být v situaci, kdy mám spoustu času a nemám co ztratit a vezmu pozici i v takovémto bezprecedentním experimentu, je docela těžké rozhodování. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kubo, na druhou stranu tandem Rusnok - Fischer chce obnovit hospodářský růst, prioritou má být kontrola hospodaření s veřejnými financemi. Vy co pak můžete nějak zpochybnit odbornost ministrů a jejich vládní cíle? 

 


Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Já se nechci vyjadřovat k té odbornosti. Já musím souhlasit s panem kolegou Kalouskem, že už je velmi pochybný ten vznik té vlády. Ale vy jste upozorňovala v té minulé části na určitou příčinnou a časovou souvislost. Já musím říct, že mě zaujala u tohoto také. Pan Fischer podpořil Miloše Zemana v té prezidentské volbě. Od ledna do dnešního dne nebo do včerejška se mu nepodařilo splatit 5 milionů korun za kampaň. Potom se najednou objeví nabídka, že by mohl být ve vládě, kterou prosazuje Miloš Zeman, ministrem financí a ejhle, náhle se i objeví sponzoři, kteří snad možná jakoby čekali, jestli náhodou se Jan Fischer nestane ministrem financí a do zítra budou určitě schopni mu 5 milionů korun poskytnout, aby je uhradil. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Teď ale, pane předsedo, předjímáte to, co sami vy politici kritizujete. 

 


Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Já to nekritizuju, já pouze říkám, pokud jste upozorňovala na příčinnou a časovou souvislost u poslanců v minulé části, tak tady ta příčinná a časová souvislost působí poněkud komicky, že do zítřka okamžitě najednou se najdou sponzoři, pro které už Jan Fischer jako ministr financí je zajímavější mu poskytnout těch 5 milionů korun. A uvidíme, jak se k tomu státní zastupitelství a moc výkonná postaví. Odbornost já zpochybňovat nechci... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jak říkám, předjímáte něco, předjímáte teď něco, co jste předtím kritizoval u koaličních poslanců, koaličních politiků. 

 Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Já jsem to nekritizoval, já pouze na toto teď poukazuji a skutečně odbornost... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Kritizujete postup státního zastupitelství směrem k vám a předjímáte vlastně něco nekalého směrem k tomu, jak splácí dluhy Jan Fischer. 

 Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Ne, vůbec ne. Vy jste říkala, že ta příčinná souvislost zadává určité úvahy a já tady říkám, že je může zadávat také, nic víc. A k té odbornosti samozřejmě se vyjadřovat nechci. Ale významně pochybuji o tom, že je někdo, kdo chce skutečně dělat politiku a prosazovat nějaké rozpočtově odpovědné kroky, vstupuje do vlády, která je stavěná proti vůli Poslanecké sněmovny, protože ta vláda sama o sobě nepřipravuje, nebo řekněme neprosazuje tu politiku. My jsme stále v parlamentní demokracii. Vláda prosazuje politiku prostřednictvím zákonů a hlasování v parlamentu. A já stále nevidím tu podporu pro tuto vládu a pořád vidím 101 koaličních poslanců, kteří jsou připraveni hlasovat pro vládu, která byla poskládána na tom koaličním konceptu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano. Paní Gajdůšková, ptám se vás teď jako místopředsedkyni strany, protože jste senátorka, nebude rozhodovat o případném hlasování o důvěře vládě Jiřího Rusnoka. Dovedete si představit nějaké okolnosti, za kterých by vaši poslanci dali podporu vládě Jiřího Rusnoka? 

 Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:


V prvé řadě je potřeba říci, že tato vláda má jeden nesporný klad a to je to, že nahrazuje stávající pány ministry, stávající vládu Petra Nečase, s kterou tedy skutečně už v zemi bylo spokojeno jenom nějakých 10 % lidí a nemusíme to moc rozebírat. My jsme... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže podporu vládě Jiřího Rusnoka poslanci ČSSD nedají. 

 

 

 

Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:

 
Toto je pozice sociální demokracie, alespoň doposud takto byla. Samozřejmě věci se vyvíjí docela překotně. Já nevím, co se může v těch následujících dnech stát. Ale znova říkám, a to platí, toto není vláda sociální demokracie. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A komunisté, jejich postoj, pane Filipe? 

 


Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Jednoduše řečeno, já čekám na to, jaký termín pro své vládnutí, tedy ten časový harmonogram dá vláda, to znamená, jestli to bude vláda do předčasných voleb, a jestli bude schopna připravit odpovědný státní rozpočet, ze kterého se bude moci vycházet. Že to nebudou vylhaná čísla jako... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A pokud ano, tak byste vládě mohli dát svou důvěru? 

 Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já jsem o tom ještě s klubem nejednal, ale samozřejmě to jsou ty základní priority. A pokud tady hovořili pánové Kalousek a Kuba o tom, tak pokud chtějí politickou vládu, tak ať hlasují pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné volby, a budeme mít politickou vládu už v říjnu. Já tady vůbec nevidím důvod pro to, abychom udržovali tento parlament, protože toto složení Poslanecké sněmovny neodpovídá, ale vůbec neodpovídá náladám obyvatelstva a udržovat to uměle tím, že oni budou chtít trvat na nějakých 101 hlasech, já si myslím, že je nemají těch 101 hlasů. A ukáže se to právě na tom, že nebudou chtít zařadit do mimořádné schůze vydání Petra Nečase. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže politická vláda už v říjnu, pane Kalousku, a trvání na 101, kterou možná ani nemáte, jak říká předseda KSČM? 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Nevím, proč to říká. My víme, že 101 máme. Já bych se naopak zeptal pana předsedy Filipa, proč si myslí, že jakékoli volby v této situaci by něco vyřešily? Jestliže teď prezident republiky navzdory všem parlamentním frakcím v Poslanecké sněmovně navrhne vládu, kterou opravdu nechce nikdo, on si pečlivě udělá rekognoskaci u všech poslaneckých klubů, a udělal přesně to, co si nepřál vůbec nikdo, no tak kde má pan předseda Filip záruku, že totéž neudělá po jakýchkoli volbách, až vznikne, dejme tomu, levicová většina, a pan prezident se bude rozhodovat, jestli bude rozhodovat jako pan prezident nebo jako gosudar a když jako gosudar řekne a mně se tohle nelíbí, protože agentura SANEP mi ukazuje, že lidi si přejí něco jiného a najmenuje úplně jinou vládu, vždyť to je stejný model. Tohle prostě - mandát je čtyřletý a předčasné volby se nedělají podle nálady obyvatelstva, ale podle toho, jestli je nebo není možné ve sněmovně složit většinu. V okamžiku, kdy je možné složit většinu, nedává smysl ani předčasné volby, ani nic nezaručují, ale to hlavně za této situace přece není možné nechat nikým nevolenou vládu, která se nezodpovídá nikomu, bez kontroly Poslanecké sněmovny? My prostě nemáme právo nechat Rusnokovu vládu vládnout 3 měsíce bez jakékoli kontroly a pravomocí Poslanecké sněmovny. To nemáte ani vy, pane předsedo, byť jste byl donedávna opoziční strana. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Filipe, vy nemáte obavu, že prezident po volbách zvolí stejný postup, že udělá totéž? 

 


Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já si myslím, že pan Kalousek neříká pravdu divákům České televize. Jednak pan prezident si vyslechnul všechny politické strany a všechny politické strany řekly, a já jsem byl u pana prezidenta, oni mu potvrdili, že chtějí předčasné volby, a pan prezident tedy navrhl někoho, komu důvěřuje a tady jsme o důvěře hovořili, aby sestavil vládu do těch předčasných voleb. A vy jste se najednou dohodli, 2 hodiny předtím než pan prezident měl jmenovat premiéra, že budete mít 101. Doložili jste to nějakým telefonátem, který není podložen vůbec ničím. Pane Kalousku, neříkejte takové věci. Ukažte, že máte 101 hlasů například na tom, že nevydáte Petra Nečase. Ukažte se, jaký opravdu jste. A neříkejte tyhle věci, které dělají, promiňte mi, z pana prezidenta někoho, kdo si nepamatuje, co jste mu říkali. A já jsem seděl vedle Karla Schwarzenberga, když říkal, že... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kalousku, to byl ostatně váš nápad. To byl ostatně i váš návrh nedávno otestovat tu 101většinu v hlasování. 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Ta 101. většina bude zcela jistě otestována nejenom těmi 101 podpisy, ale bude-li si pan předseda přát, my mu to uděláme, my mu to rádi uděláme, protože on je sice pro mě bohužel, ale je legitimní frakcí v Poslanecké sněmovně na rozdíl od kohokoli, koho reprezentuje pan Rusnok a jeho vláda, tak budou další závazná prohlášení, že je těch 101 a bude hlasováno taky 101většinou už na té mimořádné schůzi. Ale, prosím, zda to bude nebo nebude o vydání Petra Nečase, když velmi dobře tušíme, že mandátový a imunitní výbor si bude vyžadovat další a další informace, to už po nás těžko můžete chtít, pane předsedo, to sám víte, že už si ze mě děláte legraci. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubo, klíčový, klíčový teď bude státní rozpočet. Pokud sněmovna neschválí návrh rozpočtu, který připraví tedy už budoucí ministr financí Fischer, pak se bude muset řídit rozpočtovým provizoriem, tedy letošním úsporným provizoriem, nebo respektive rozpočtem letošním, který byl založen na úsporách, ale mnozí ekonomové vaší vládě vytýkali, že jste vlastně úsporami přiškrtili ekonomiku, že je čas udělat nějaká prorůstová opatření. Je tedy na místě nějaký truc ve sněmovně, neměli by poslanci hlasovat pro takové návrhy, které podpoří ekonomiku bez ohledu na to, z jaké vlády vzejdou? Truc myslím tím, že budete třeba hlasovat za každou cenu proti návrhům, byť smysluplným, které předloží kabinet Jiřího Rusnoka. Pan Kalousek tady... 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Na truc bych rád reagoval, na truc bych opravdu reagoval... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nechám vás reagovat na truc, ale teď dám slovo panu Kubovi. 

 Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Já myslím, že to je přesně taková ta zvláštní věc, která se tady vytváří, že může vzniknout nějaký odborný, nějaký lepší rozpočet, odborně nezpochybnitelný, stejně jako odborná vláda. Stejně jako vláda je orgánem politickým, tak rozpočet je politickým rozhodnutím, do kterého zvolené politické strany promítají svoje priority. My jsme do nich promítali priority, o kterých jsme byli přesvědčeni, že jsou v té chvíli dobrou reakcí na stabilizaci fiskální politiky v České republice. Do jaké míry teď jsme připraveni dále investovat, je o rozhodnutí té politické garnitury, tedy té koalice. A prosím, zkusme tu debatu vrátit do toho, že se opravdu jedná o politické rozhodnutí a neříkejme, a to mám pocit, že je velký problém této vlády, nesnažme se tu říci lidem, že lze, aby vládla v této zemi nepolitická vláda, vlastně že ti odborníci jsou lepší než ti politici. To je totiž to nejhorší, co se tady v téhle chvíli vytváří, a ono nám to tu demokracii může do budoucna odebrat. Čili my budeme hlasovat pro takový rozpočet, pro který budeme přesvědčeni, že naše koalice a ta 101 stále trvá a je definována těmi podpisy, do něj promítá své priority. A i my máme připraveny priority, které byly prorůstové, které zvyšovaly ty investice, a byli jsme si toho vědomi. Ale neříkejme lidem, paní redaktorko, že existuje nějaký nejlepší odborný rozpočet a politici by ho zodpovědně měli podpořit a zapomenout na to, jaká mají politické zaměření. To mám pocit, že jedna z nejnebezpečnějších věcí, které se teď dějí. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, pane Kalousku, vás slovo truc nadzvedl ze židle, zopakuji otázku, jestli by bylo na místě nějakým způsobem trucovat ve sněmovně a nehlasovat třeba pro smysluplné návrhy kabinetu Jiřího Rusnoka? 

 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


To mě skutečně nadzvedlo ze židle, protože to není truc, ale to je odpovědnost řádného hospodáře. Nikdo na světě, paní redaktorko, nikdo nesvěří své peníze nikomu, komu nevěří. Vy to neuděláte, já to neudělám. Ukažte mi někoho, kdo svěří do správy své peníze někomu, komu nevěří. Suverénem těchto prostředků je Poslanecká sněmovna, a pokud schválí vládě rozpočet, schvaluje ji obrovské pravomoci, aby v rámci schváleného rozpočtu s těmito penězi nakládala. A přesto jsou to peníze, za které zodpovídá Poslanecká sněmovna. Vláda, která nedostane důvěru, nemůže mít schválený rozpočet... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže TOP 09 pro návrh státního rozpočtu, který předloží ministr financí Rusnok nepodpoří, ministr financí Fischer ve vládě Jiřího Rusnoka. 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Ale já vám to znovu opakuji, já vám znovu opakuji, že nikdo na světě, ani vy ne, nesvěří peníze nikomu, někomu, komu nevěří. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale to nejsou moje peníze, ani vaše peníze, jsou to peníze tohoto státu a vláda vznikla z pověření prezidenta, který byl legálně zvolen. 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Samozřejmě, že suverén, ale v tom je, no tak vláda má, vláda má vzniknout především z voleb do Poslanecké sněmovny, ale o tom se nemusíme přít. To, co je bez diskuse, je, že suverénem nad prostředky daňových poplatníků, suverénem nad státním rozpočtem není ani ministr financí, ani vláda, ale Poslanecká sněmovna. A jako každé odpovědní individum na světě ty prostředky může svěřit jenom někomu, komu věří. Když by je svěřila někomu, komu nevěří, není řádný hospodář. Od toho je právě v zákoně rozpočtové provizorium. Vláda, která nemá důvěru, může vládnout maximálně podle rozpočtového provizoria, nikoli podle schváleného rozpočtu. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Paní Gajdůšková, pánové, já vám děkuji za účast v této diskusi, na shledanou. 

 Miroslav KALOUSEK, ministr financí v demisi a 1. místopředseda TOP 09:


Na shledanou. 

 Martin KUBA, ministr průmysl a obchodu v demisi a úřadující předseda ODS:


Hezký večer. 

 Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně ČSSD:


Děkuji také, na shledanou, hezký večer všem. 

 Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
úřadující předseda strany
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města
předseda místního sdružení