Krajští zastupitelé za ODS nesouhlasí s vyváděním finančních prostředků mimo rozpočet

28. června 2013
Krajští zastupitelé za ODS nesouhlasí s vyváděním finančních prostředků mimo rozpočet

Krajští zastupitelé za ODS nepodpořili návrhy vládnoucí ČSSD a KSČM v Jihočeském kraji.

Jedním z důležitých i když veřejností opomíjených bodů dalšího jednání krajského zastupitelstva bylo zřízení Fondu rezerv a rozvoje. Jan Váňa, krajský zastupitel za ODS k tomu uvedl:

"Zřízení fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje jsme jako krajští zastupitelé za ODS nakonec po debatě v klubu nepodpořili. Jedná se o fond, který by měl sloužit především ke krytí schodků rozpočtů běžného roku. Přestože je ve statutu fondu zakotveno, že o užití těchto prostředků bude rozhodovat zastupitelstvo kraje, nesouhlasíme s vyváděním finančních prostředků mimo rozpočet kraje". 

Jednou z hlavních obav zastupitelů za ODS bylo nebezpečí použití prostředků pro investice na krytí běžných výdajů, tedy projídání na úkor rozvoje kraje. Klub zastupitelů ODS se domnívá, že procesy, kterými bylo zřízení fondu koalicí zdůvodněno, lze při kompetentním řízení kraje stejně efektivně realizovat prostřednictvím rozhodování v rámci rozpočtu kraje.