Chceme, aby vláda bránila protiizraelským krokům ze strany UNESCO. Ve sněmovně se zaměříme na digitalizaci státní správy, boj proti suchu a zjednodušení podmínek pro převozníky
29. ledna 2019

Chceme, aby vláda bránila protiizraelským krokům ze strany UNESCO. Ve sněmovně se zaměříme na digitalizaci státní správy, boj proti suchu a zjednodušení podmínek pro převozníky

(www.ods.cz) Občanští demokraté na úterní tiskové konferenci představili hlavní body, se kterými půjdou na jednání Poslanecké sněmovny. První místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová vyzve ministra zahraničí Petříčka, aby se výrazněji postavil proti antiizraelským krokům například ze strany UNESCO. Místopředseda ODS Martin Kupka se zaměří na zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, místopředseda poslaneckého klubu Jan Bauer chce zjednodušit podmínky pro převozníky a expertka pro zemědělství a venkov Veronika Vrecionová plánuje snazší výstavbu drobných vodních ploch v lesích, které jsou klíčové v boji se suchem.

První místopředsedkyně poslaneckého klubu Jana Černochová vyzvala ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby byl aktivnější v podpoře státu Izrael: „Minulý týden Poslanecká sněmovna přijala v souvislosti s uctěním Dne památky obětí holocaustu definici antisemitismu. Ten je bohužel i přes neblahou historii stále velmi aktuálním a spíše vzrůstajícím problémem, což prokazují data a k čemuž napomáhají i štvavé kroky proti Izraeli například ze strany UNESCO. Sněmovna v minulosti opakovaně vyzvala vládu, aby se proti těmto krokům jasně vymezila a pokud to bude třeba, aby i pozastavila platby organizacím tohoto typu. V tomto bohužel nedošlo k žádnému posunu a chtěla bych proto vyzvat ministra Petříčka, aby byl oproti svým předchůdcům v této věci aktivnější. Zároveň považuji za vhodné navázat na zmíněné usnesení apelem na vládu, aby zvážila zapracování definice antisemitismu schválené Mezinárodní aliancí pro připomínku holocaustu do právního řádu České republiky.“

Místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martin Kupka se ve Sněmovně zaměří na zpřístupnění mobilních aplikací veřejné správy lidem se zdravotním postižením: „Zákon má zajistit, aby internetové stránky a nově také mobilní aplikace financované z veřejných peněz byly co nejpřístupnější lidem s různým druhem postižení. Celá řada stránek obcí a měst tyto nároky splňuje již dnes. Nově se budou principy přístupnosti vztahovat i na mobilní aplikace ve veřejné správě, kterých postupně přibývá. Jde o to podniknout taková opatření v technické i obsahové rovině, aby byly informace na internetu dostupné i těm, kteří mají nějaká omezení. Osobně spoléhám na to, že zákon posílí dobrou praxi, kterou celá řada měst, obcí a krajů už na webech uplatňuje. Nejsložitější úkol si tímto zákonem nakládá sama vláda. Budu například bedlivě sledovat, jak zajistí, aby požadavky nového zákona splnil NEN nebo dotační systém MS2014+.“

Místopředseda poslaneckého klubu Jan Bauer chce napravit chyby v zákoně o vnitrozemské plavbě: „Pokud by Sněmovna odsouhlasila vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě v současné podobě, znamenalo by to prakticky konec převozníků v Čechách. Ministerstvo chce na přívozy uvalit povinnost používat drahé a velké navigace, které se používají pro výletní a větší lodě. Podávám proto pozměňovací návrh, který tuto povinnost pro přívozy ruší. Druhým problémem, který Ministerstvo dopravy vytvořilo, je návrh nereálných podmínek pro stavbu přívozů. Věřím, že ze strany ministerstva dojde k nápravě. Komplikací jsou také přehnané požadavky na kvalifikaci převozníků. Požadavek, aby měli stejné zkoušky jako kapitáni lodí, kteří jezdí po celé říční síti, je podle nás přehnaný a způsobuje problémy při získávání pracovníků pro přívoz.“

Expertka pro zemědělství a venkov Veronika Vrecionová chce pozměňovacím návrhem zjednodušit vytváření drobných vodních ploch v lesích: „Hlavním problémem zemědělství a životního prostředí je v dnešní době nedostatek vody. Vláda o boji se suchem pouze mluví, ale konkrétní opatření nepřijímá. Jedním z účinných opatření v lesích je vytváření nebo obnova drobných vodních ploch – malé rybníky nebo mokřady. Cesta k nim dnes je složitá a drahá. Podávám proto pozměňovací návrh k novele lesního zákona. Jeho smyslem je právě umožnění budování těchto drobných vodních ploch v lesích bez nutnosti administrativně měnit charakter daného území – bude to tedy levnější a jednodušší.“