ODS: Lidé musí mít právo na elektronickou komunikaci se státem, navrhujeme digitální ústavu
12. prosince 2018

ODS: Lidé musí mít právo na elektronickou komunikaci se státem, navrhujeme digitální ústavu

(www.ods.cz) ​​​​​​​Na společné tiskové konferenci dnes zástupci sněmovních stran a odborníci v oblasti IT představili návrh zákona o právu na digitální službu. Hlavním cílem navrhovaného zákona je podle místopředsedy ODS Martina Kupky posílení pozice občanů vůči úřadům a zavedení práva na elektronickou komunikaci s úřady. Prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček dodává, že časový rozvrh provedených opatření dává státní správě dostatek času na zavedení potřebných opatření a občanům zajistí přístup k digitálním službám v rozumném časovém horizontu.

„Chceme moderní stát a ODS vždy byla motorem digitalizace. Proto od začátku stojíme u přípravy zákona, který významně urychlí zavádění elektronických služeb státu pro občany. Je to krok ke skutečnému odstranění škodlivého resortismu a konec výmluv, že digitalizovat nejde. Zákon přímo ukládá, že stát musí vytvořit katalog služeb, které do pěti let bude poskytovat elektronickou formou. Zároveň tak proběhne reálná inventura všech agend státu. To potřebujeme také jako sůl. Takže za nás jednoznačně správný a potřebný krok,“ říká Martin Kupka a vysvětluje, jaký další praktický dopad bude zákon mít: „Občané nebudou muset pořád dokola předkládat všechny dokumenty, průkazy a osvědčení, úřady budou schopné nabízet i předvyplněné formuláře. Zákon povede ve výsledku ke zjednodušení komunikace s úřady a také k rychlejšímu a efektivnějšímu fungování státní správy. Na závěr chci ale ještě jednou zdůraznit, že všechny tyto služby budou k dispozici občanům, kteří o to budou mít zájem, musíme samozřejmě zachovat stávající formu komunikace s úřady, aby ti, kteří nechtějí nebo nemohou komunikovat přes internet, mohli své věci vyřídit tradičním způsobem,“ uvádí jeden z předkladatelů zákona a místopředseda ODS Martin Kupka.

„Za důležité považujeme vytvoření Katalogu služeb orgánů veřejné moci, kde občan na jednom místě získá přehled, v jakých všech věcech musí nebo může s úřady komunikovat. Bude se jednat o velký úklid v legislativě. Možná díky tomu zjistíme, že některé věci nemusíme vůbec dělat a mohly by se zrušit nebo by se mohly dělat bez naší osobní aktivity. Během 5 let by se podle tohoto Katalogu rozšiřovala další nabídka digitálních služeb. Jsem si jistý, že díky dobrým základům našeho eGovernmentu, je možné takovou nabídku digitálních služeb v tomto čase zajistit. To je dluh, který vůči občanům a podnikatelům máme a je naší povinností udělat vše pro to, aby se alespoň trochu veřejná správa přiblížila soukromému sektoru, kde se digitální služby poskytují a jsou hojně občany a podnikateli využívány. Musíme mít ambici skočit mezi lídry digitálních služeb nejen v Evropě, ale i ve světě,“ doplnil prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček.