Sucho v Česku-jak se mu bránit?
20. června 2018

Veronika Vrecionová: Sucho v Česku – jak se mu bránit?

(www.ods.cz) S cílem přispět k řešení problematiky sucha v české krajině zorganizoval poslanecký klub ODS v prostorách Poslanecké sněmovny odborně-osvětový seminář „Sucho v Česku-jak se mu bránit?“. Půda v naší zemi nedokáže v dostatečné míře zadržovat vodu, což působí komplikace zemědělcům i celému venkovu. Zlepšení současného stavu je přitom jednou z priorit ODS.

 „Základním předpokladem k tomu je podle nás změna způsobu zemědělského hospodaření, omezení zbytečných záborů zemědělské půdy a rozčlenění současných rozsáhlých nepřerušovaných ploch polí na menší celky prostřednictvím krajinných prvků, jako jsou polní cesty, aleje, skupiny stromů, mokřady, rybníky a další plochy, které umožní vodě z dešťů se do půdy vsáknout,“ říká poslankyně ODS a místopředsedkyně zemědělského výboru Veronika Vrecionová.

Klimatolog Václav Cílek zdůraznil, že je proti dopadům sucha potřeba bojovat na několika úrovních zároveň. Stejného názoru je i generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který opakovaně konstatoval, že na žádoucím zvýšení schopnosti naší krajiny zadržovat vodu se musí podílet jak mokřady nebo rybníky, tak i přehrady. Přírodě blízká opatření a technická opatření nelze stavět proti sobě.

ODS je připravena podpořit veškeré legislativní kroky, které povedou ke zlepšení stavu naší krajiny a potažmo i podmínek hospodařících zemědělců v ČR.

Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová
poslankyně PČR
expert pro zemědělství a venkov

Více o autorovi