Ivo Rohovský

předseda místního sdružení
pověřený pokladník

Náměstí 106
594 42  Měřín

Životopis

narozen 27. 5. 1947 v Měříně

vzdělání
stavební technik, obor pozemní stavby

zaměstnání
1969-1983 Zemědělské stavby Jihlava, stavbyvedoucí
1983-1990 JZD Lavičky-Netín, vedoucí investiční stavby
1990-2004 starosta městysu Měřín
2004-2008 krajský radní pro zemědělství a vodní hospodářství

rodinný stav
ženatý, syn a dcera

členství a funkce v pol. stranách
do roku 1991 neangažován
v prosinci 1989 v OF
v ODS od jejího založení (1991)
- předseda místního sdružení ODS Měřín
- místopředseda oblastní rady ODS Žďár n. Sázavou