Obhájci pravicových idejí aneb postavme se sráčům
11. srpna 2013

Obhájci pravicových idejí aneb postavme se sráčům

Už jsem si v minulosti několikrát říkal, že to je poslední hřebíček do rakve ODS, když různí „obhájci pravicových idejí“ potápěli zbytky důvěryhodnosti ODS a jejich představitelů.

Nešťastné extempore premiéra Nečase a jeho femme fatale Jany Nagyové, bylo jen tragikomickým vyvrcholením příběhu vládního angažmá ODS. Doopravdy jsem myslel, že nic horšího se nemůže stát.

Jenže přišla středa 7. srpna 2013 a opět stejný scénář. Další dva věrozvěstové pravicových idejí a bojovníci proti odklonu ODS od pravicových hodnot se zachovali jako sráčové – výstižnější výraz mě nenapadá. 

Můžeme vypadat jinak, než jako naprostí pitomci a lidi, se kterými není radno se pouštět do jakéhokoliv kontaktu? Můžeme  si  snad myslet, že by nás někdo volil, když se chováme takovým způsobem?

Ještě větší úžas však ve mně vyvolává to, že existují v ODS tací, kteří volají po angažmá Václava Klause. Není snad nad slunce jasné, že otec zakladatel a děda rozkladatel Václav Klaus, režíruje postupnou likvidaci ODS. Kde se bere ta troufalost a pohrdání inteligencí občanů naší země při tvrzení, že Václav Klaus je respektovanou a důvěryhodnou personou, reprezentující pravicové hodnoty. Rozbory rozdílů mezi pravicovou rétorikou a skutečným jednáním v podání Václava Klause ponechám politologům, jakožto psychologům rozbor jeho osobnostních rysů.

Musíme se jednoznačně postavit proti sráčům, kteří si z nás dělají doslova srandu. Všichni členové ODS, kteří působí veřejně, jsou starosty, radními, zastupiteli, se stávají v očích svých spoluobčanů přinejlepším podivnými  existencemi. Jak k tomu přijdeme, abychom kvůli těm různým sráčům v ODS, kteří si z politiky udělali byznys a salonní zábavu, přicházeli o kredit a dobrou pověst. Vždyť i naši přátelé a rodinní příslušníci mnohdy nejsou schopni pochopit, co vlastně s těmi sráči máme společného.

ODS je v mimořádném ohrožení, a to si vyžaduje mimořádná opatření. Když byla ve starověkém Římě ohrožena sama existence státu, bylo nutné omezit demokracii a zvolit triumvirát. Taková doba nastala, a proto je třeba najít triumvirát důvěryhodných a respektovaných osobností, kteří budou mít odpovědnost a pravomoc vést ODS do parlamentních voleb.

Musíme mít sílu pojmenovat všechny sráče a zbavit se jich. Musíme nabídnout důvěryhodné a obecně respektované osobnosti. Jsem přesvědčen, že takových lidí je v ODS drtivá většina.

Pojďme se společně postavit proti všem sráčům a nenechme si vzít naději. Věřím, že jsme schopni bez trapných ideologických floskulí sdělit, že stojíme za lidmi, kteří mají život ve svých rukou a odpovědně pracují pro blaho svojí rodiny i celé společnosti.