Socialisté zaspali úbytek středoškolských studentů na Vysočině
3. dubna 2013

Socialisté zaspali úbytek středoškolských studentů na Vysočině

Klub zastupitelů ODS je přesvědčen, že socialistická krajská rada v minulém období odpovědně neřešila problém úbytku studentů krajských středních škol. Dnes se kvůli tomuto lehkovážnému přístupu některé školy dostávají pod velký časový a ekonomický tlak.

Klub zastupitelů ODS proto považuje za velice důležité otevřít rozsáhlou debatu o připravovaném materiálu, který projednala rada kraje dne 12. 3. 2013. V materiálu se uvádí, že demografický pokles přestal být pouze hypotetickým vývojem a jeho dopady jsou nyní reálné.

Klub zastupitelů ODS prohlašuje, že bude důsledně sledovat další vývoj v oblasti tzv. optimalizace školství a bude  upozorňovat na postupy, které jsou v neprospěch studentů a ohrožují kvalitní školy a obory. ODS je  připravena konstruktivně spolupracovat na dlouhodobém řešení,  které bude ve prospěch škol a zejména studentů a jejich rodičů.

Bližší informace:

Mgr. Ota Benc
předseda klubu zastupitelů ODS 
telefon: +420 774 115 270
e-mail: ota.benc@centrum.cz