V krajských nemocnicích nové tablety nepolykejte
5. ledna 2013

Radek Černý: V krajských nemocnicích nové tablety nepolykejte

Z projednávaných materiálů na zastupitelstvu kraje nejpečlivěji sleduji vše, co se týká zdravotnictví. Při studiu zprávy o činnosti rady kraje jsem narazil na dva zřetelně kontroverzní body, tedy z mého pohledu.

Kraj se rozhodl poslat svým 5 nemocnicím milion korun, jako účelovou dotaci na zakoupení tabletů, malých přenosných počítačů k zápůjčce pacientům.

Podle mého mínění musí být na prvním místě zajištěna prvotřídní zdravotní péče po odborné a lidské stránce, tedy kvalitní personál, přístrojové vybavení, medikamenty, ale i provozní zdravotnický materiál dle současných trendů a požadavků. Samozřejmě souběžně, v účelové souvislosti a hned poté musí být pamatováno i na přiměřený komfort pro hospitalizované pacienty, protože i to má vliv na úspěšnost léčby. Ale všeho s mírou, vyváženě a s rozumem.

Dle vlastní orientace v současné situaci mám někdy obavu o kvalitu a dostupnost právě toho nejdůležitějšího - odborné zdravotní péče. Obtížně se obnovuje a servisuje běžné zdravotnické vybavení nemocnic a šetří se i na místech podle mne nevhodných. V této situaci mi vyhozený milion na nákup pár tabletů přijde více jako populistické gesto politické ambice, než jako počin dobrého hospodáře.

V dnešní době rozvinutých komunikačních technologií považuji za dostatečný standard, se kterým bezvýhradně souhlasím, možnost bezdrátového připojení k internetu v našich nemocnicích pro každého a zdarma. Předpokládám, že kdo se neobejde bez tabletu či notebooku, kdo je zvyklý je permanentně používat, si může s sebou přinést svůj PC s vlastními daty a nastavením. Ostatním by například pro komunikaci s rodinou mohl stačit mobil, ten má snad opravdu každý. I když? Co když ne? Neměli bychom nabízet k vypůjčení ještě mobil, nebo třeba ovčí rouno do postelí, nebo … .

Ještě pár zkratkovitých poznámek k tématu:

- Je potřeba zmínit, že k této akci patří i další zátěž pro personál. Servis, administrativa, účtování poplatků, desinfekce, skladování, hlídání, atd.

- V naší novoměstské nemocnici se bude kupovat 15 tabletů za 200 tisíc korun. Není to příliš vysoká cena za jeden standardní, přiměřeně výkonný tablet? Na množstevní slevu se raději neptám.

- „Ověřovali jsme si, zda by o tuto techniku byl zájem a zjistili jsme, že ano,“ uvedl hejtman Běhounek v tisku. Ano to ocení jistě všech 15 vyvolených pacientů v nemocnici s kapacitou 379 lůžek. Jen tak mimochodem to je o 50 lůžek méně než loni, neznepokojuje vás to? S jistotou tvrdím, že kdybych ověřoval, zda by pacienti měli zájem například o teplé večeře, které se z úsporných důvodů zrušily, zjistil bych, že ano.

- „Ředitelé nemocnic to vítají,“ uvedl hejtman Běhounek. Při vší úctě a respektu ke krajem jmenovaným ředitelům krajem zřízených nemocnic chápu jejich existenční loajalitu autoritativnímu vedení kraje.

Co ale považuji za bizardní anomálii v dnešní dramatické a úsporami cejchované době zcela ojedinělou, je investice kraje ve výši 3,3 milionu pro zřízení videokonferenčních míst pro ředitelé bývalých okresních nemocnic.

Prý je to nezbytné pro lepší komunikaci. Takže běžná komunikace prostřednictvím telefonu či internetu nestačí? Ne, to je dle mínění hejtmana pro naše ředitele málo progresivní. Jen abychom takto vysoké nároky splňovali i v tom hlavním - zdravotní péči pro naše obyvatele.

Hejtman Běhounek na zastupitelstvu prohlásil, že tyto záležitosti jsou v souladu s prioritami jeho vedení. Já ctím jeho legitimní rozhodnutí, i když s ním nesouhlasím. Stejně tak ctím svoji povinnost opozičního zastupitele presentovat odlišné názory a tak i jiný žebříček priorit. A tak to má být.

MUDr. Radek Černý

MUDr. Radek Černý

místopředseda místního sdružení
člen oblastní rady
zastupitel

Více o autorovi