Tiskové prohlášení  Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina k rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
19. prosince 2012

Tiskové prohlášení Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina k rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013

Klub zastupitelů ODS odmítá rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 v podobě, navržené faktickou koalicí ČSSD + KSČM.

Takto navržený rozpočet především obsahuje prostředky na mzdy uvolněných předsedů výborů a komisí, tedy funkcionářů KSČM, placených z veřejných peněz za loajalitu k ČSSD. Klub zastupitelů ODS tuto nedemokratickou praktiku dlouhodobě odmítá.

Rozpočet v podobě, navržené faktickou koalicí ČSSD + KSČM dále obsahuje příliš velké množství prostředků, jejichž účel není blíže specifikován. Dává tak velký prostor nakládání s těmito penězi přímo resortnímu radnímu a úředníkům bez další kontroly zastupitelstvem. Klub ODS navrhuje tyto peníze (jde především o kapitoly Zdravotnictví a Rozvoj kraje) převést do rezervy kraje a rozhodovat o nich posléze standardním způsobem. Klub zastupitelů ODS v této souvislosti konstatuje, že koalice tento návrh odmítla bez bližší věcné diskuse.

Klub zastupitelů dále upozorňuje, že rozpočet dále ukázal nevýhodnost dlouhodobých smluv o dopravní obslužnosti s Českými drahami. Proklamované údajné nezvyšování cen se proměnilo v každoroční navýšení o 30 miliónů. Jde o ukázku typického přístupu  ČSSD a KSČM k ekonomice veřejných rozpočtů.

Za Klub Krajských zastupitelů:

Ota Benc
předseda klubu
tel. 774 115 270
mail: ota.benc@centrum.cz