Newsletter poslance Evropského parlamentu
13. prosince 2012

Ivo Strejček: Newsletter poslance Evropského parlamentu

Vážení čtenáři, mám radost, že vám mohu nabídnout další vydání mého informačního materiálu s názvem Newsletter - podzim 2012, ve kterém vás informuji nejen o některých z mých činností v uplynulých měsících, ale tento prostor mi dává také příležitost udělat drobnější inventuru v mých textech.

Newsletter stáhnete kliknutím na tento odkaz.

Ty vám sice pravidelně nabízím, přesto některé – které se mi zdají být obsahově důležité, touto formou nabízím znovu. Tyto texty (z prostorových důvodů) publikuji ve zkrácené verzi, celé je najdete na mé
webové stránce www.istrejcek.cz stejně jako řadu dalších postřehů, které považuji za zajímavé. 

V dnešním vydáním však zkusím představit některé nové nápady. Vybral jsem pro vás pár zajímavých textů od jiných autorů, které se objevily buďto v zahraničních médiích či na cizojazyčných i českých
internetových portálech. 

Přeji vám, abyste na následujících stránkách našli to, co očekáváte. Abyste se při četbě mých textů nenudili a abyste si, pokud to bude jenom trochu možné, v současném třaskavém a nepřehledném
ekonomickém a politickém prostředí zachovali chladnou hlavu.

Newsletter stáhnete kliknutím na tento odkaz.

PaedDr. Ivo Strejček

PaedDr. Ivo Strejček

poslanec EP

Více o autorovi