Potřebná blízkost
28. června 2016

Radek Černý: Potřebná blízkost

Text krajského zastupitele Radka Černého ze Žďáru nad Sázavou pro červnové číslo novin Kraje Vysočina.

To se nám to stárne, když je nám 18! Přirozeně a spravedlivě začínáme rozlišovat s přibývajícím věkem i jiné obrysy a hodnoty našeho bytí. I když jsem tolikrát slyšel zpívat kosa, tak znovu vnímám nádheru jarního znovuzrození přírody s intenzivnější prožitkem, než kdykoli dříve.

Každý čtvrtek na ortopedické ambulanci kontroluji novorozencům kyčelní klouby, dělám to rád a jsem přesvědčen, že největším zázrakem je narození zdravého dítěte.

Na každém dni lidského života záleží i na těch posledních. Medicus sanat, natura curat - lékař léčí, příroda uzdravuje, praví antická moudrost o pokoře a umírněnosti, nejen profesní.

Jestliže je v možnostech medicíny vyléčit pacienta hovoříme o léčbě kurativní. Pokud není v naši silách odvrátit blízký konec, musíme se snažit o zlepšení kvality zbývajícího života, to je léčba paliativní. A to komplexně, v rovnováze zdravotnické a sociální podpory, zvláště pak v terminálních stádiích onemocnění. Nutností je tlumit bolest, balancovat výživu a metabolismus. Zajištěním trvalé ošetřovatelské péče a sociální podpory uhájit lidskou důstojnost.

Žádné vybavení a komfort moderní medicíny však nikdy nenahradí blízkost rodiny a domov. Bohužel v ČR jen 20% úmrtí nastává v domácím prostředí, ostatní na lůžkách akutní či ošetřovatelské péče. Proto považuji za hlavní cíl a prostředek právě diskutované Koncepce paliativní medicíny v Kraji Vysočina zajistit dostupnost všestranné péče o umírajícího a podporu rodiny tak, aby klient mohl zůstat co nejdéle doma. To předpokládá služby mobilních týmů, kde svým dílem pomáhá lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, psycholog, sociální pracovník či kaplan.

Nejsem příznivcem navrhovaného záměru stavět nový centrální kamenný hospic v Jihlavě.

Pro nezbytně nutné hospitalizace využijme adaptované lůžkové zázemí následné a dlouhodobé péče všech našich bývalých okresních nemocnic. Tam to budou mít příbuzní a starající se zaručeně nejblíže. To je výhodné i pro bezprostřední návaznost na možnosti akutní a intervenční medicíny základních lékařských oborů při komplikacích.

Kraj Vysočina je jediný zřizovatel nemocničních zařízení a proto má možnost a pravomoc definovat a aplikovat do praxe jednotou koncepci, strukturu, metodiku i financování. Je to v našich silách, v kompetenci Zdravotního odboru Krajského úřadu a na schopnostech politického vedení. Umírání není populární téma, ale je neoddělitelnou součástí lidského života. Dešti, větru ani smrti neporučíme.

Důležitá je i osvěta a informovanost, proto o tom píšu.

A připojuji výzvu, abychom si vážili a užili každého dne, který nám byl dán!

Hezké léto, kdekoli, ale pokud možno v blízkosti těch nejbližších!

Text byl napsán a publikován v červnovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-06-16.pdf

 
 
MUDr. Radek Černý

MUDr. Radek Černý

krajský zastupitel

Více o autorovi