Premiér Fiala po zasedání vládního výboru pro strategické investice: Dálnice stavíme a připravujeme nejrychleji v historii

22. dubna 2024
Premiér Fiala po zasedání VVSI: Dálnice stavíme a připravujeme nejrychleji v historii

(www.vlada.cz) Páté jednání Vládního výboru pro strategické investice 22. dubna 2024 se týkalo především financování strategické dopravní infrastruktury, jak podpořit konkurenceschopnost technologických center, nebo podpory dostupnosti kvalifikovaných zaměstnanců pro perspektivně se vyvíjející polovodičový sektor.

Podle premiéra Petra Fialy je důležité dostavět důležité dálnice a silnice a tím přispět k větší konkurenceschopnosti ČR.

„Díky dobrému hospodaření a správnému rozhodování, můžeme dnes připravovat dálnice nejrychleji v historii a máme historicky nejvíce rozestavěných a připravených projektů. Díky práci ministra Martina Kupky můžeme realizovat a ufinancovat připravené projekty. To zde nikdy v minulosti nebylo,“ řekl po jednání premiér Fiala.

Zároveň předseda vlády dodal, že letos by se mělo zprovoznit 118 km dálnic, v realizaci je 198 km, zahájit by se mělo 115 km a ve fázi přípravy je 550 km. Zmínil také, že primárně je budování dopravní infrastruktury povinností státu.

„Bez dopravní infrastruktury nefunguje mobilita pracovních sil. Dobrá dopravní infrastruktura a její vytváření láká investory, zvyšuje růst a také snižuje rozdíly mezi regiony, což je přesně to, co musíme dělat,“ doplnil Fiala.

Vláda chce také hledat možnosti, jak získat více peněz na výstavbu z EU. Fiala připomněl, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury byl pro loňský a letošní rok naplánován na 150 miliard korun. Vláda by ráda podle premiéra udržela tempo dopravních investic i v příštích letech. Z peněz EU by mohly být zafinancovány přeshraniční projekty – například vysokorychlostní železnice, které budou propojovat Českou republiku s Polskem, Německem a Rakouskem.

Členové výboru se dále zabývali mezinárodní konkurenceschopností podpory technologických center, kde je potřeba upravit stávající principy.

„Potřebujeme lepší podporu vyspělých technologií, být více konkurenceschopní. Vládní výbor vypracuje lepší formu podpory, která by byla méně byrokratická. Lze se inspirovat i v zahraničí a reagovat na současné výzvy,“ vysvětlil premiér Petr Fiala úkol pro vládní výbor.

Tématem byla také příprava pilotního projektu podpory dostupnosti kvalifikovaných zaměstnanců. Zde je nutné ověřit a zjistit nároky a závazky firem, oslovit univerzity s danými obory a následně kvalifikované absolventy takových oborů jako je výroba polovodičů, nebo v budoucnu jaderný průmysl využít v praxi.

Vládní výbor pro strategické investice v minulosti zasedal 18. 7. 2023, 21. 9. 2023 a 22. 11. 2023 a 14. 2. 2024. Výbor koordinuje podmínky pro zajištění strategických investic v dopravní infrastruktuře, bydlení, energetice, vzdělávání, vědě a výzkumu. Ve výboru kromě členů vlády zasedají také zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů a Svazu měst a obcí.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS