5. dubna 2017

Příspěvky do Listů Ústeckého kraje - pouze na dané téma

Rubrika „Můj názor“ v krajských novinách Ústeckého kraje dává příležitost všem zastupitelům zastupitelstva Ústeckého kraje vyjádřit svůj názor. Ovšem pouze na dané téma.

Dnes jsme dostali zadání: „Jaký je váš názor na tento projekt? (myšleno program Rodinné stříbro Ústeckého kraje).“ Na toto téma nelze napsat nic jiného, než se rozplývat nad skvělou myšlenkou podpořit akce s dlouhou tradicí a vysokou návštěvností. Vypovídací hodnota názorového spektra jednotlivých osobností zastupitelstva bude mizivá. Nebylo by v souladu s tiskovým zákonem daleko zajímavější ponechat členům zastupitelstva prostor pro jejich názor bez limitujících témat? Chápu, že rodinné stříbro je zajímavá a dobrá věc. Ale nemáme čirou náhodou v kraji aktuálnější problémy?

Nezajímá například čtenáře názor zastupitelů na řešení krize autobusové dopravy v kraji, řešení vyloučených lokalit v kraji a sociálních příspěvků na bydlení, které sužují ve svém důsledku řadu našich obyvatel nebo téma splavnění Labe na Děčínsku či témata zdravotnictví, středního školství, ochrany přírody atd. Na zastupitelstvu jsem požádal, aby nebyli přispěvatelé do těchto novin omezováni tematicky a měli volný prostor k vyjádření svých názorů na různá témata. Následně jsem obdržel z krajského úřadu sdělení, že redakční rada těchto novin rozhodla, že se bude pokračovat v dosavadní praxi.

Na závěr svého příspěvku se vracím k tématu rodinného stříbra. Tento týden jsme odeslali na radu kraje žádost o zařazení „Císařského dne v Kadani“, jehož tradice a návštěvnost převyšuje většinu již zařazených tradičních akcí, do rodinného stříbra Ústeckého kraje. Takže se těšíme, že i my budeme hrdě v této prestižní skupině tradičních akcí Ústeckého kraje.

Jiří Kulhánek

předseda klubu krajských zastupitelů
starosta

Štítky:
komentář