Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Irena Ravandi

předsedkyně oblastního sdružení

Darja Bártová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Bedřich Beneš

místopředseda oblastního sdružení

Josef Sokolík

místopředseda oblastního sdružení

Jindřich Bláha

člen oblastní rady

František Dědič

člen oblastní rady

Jaroslav Drda

člen oblastní rady

Pavla Hesová

členka oblastní rady

Pavel Horažďovský

člen oblastní rady

Jan Hubička

člen oblastní rady

Milan Hulan

člen oblastní rady

Michal Janda

člen oblastní rady

Pavel Jinda

člen oblastní rady

Martin Kec

člen oblastní rady

Petr Lapačka

člen oblastní rady

Josef Musil

člen oblastní rady

Dana Tobiášková

členka oblastní rady

Jiří Volák

člen oblastní rady