Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Irena Ravandi

předsedkyně oblastního sdružení

Darja Bártová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Bedřich Beneš

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Horažďovský

místopředseda oblastního sdružení

Josef Sokolík

místopředseda oblastního sdružení

Jindřich Bláha

člen oblastní rady

David Buchtel

člen oblastní rady

Marie Fulierová

členka oblastní rady

Pavla Hesová

členka oblastní rady

Milan Hulan

člen oblastní rady

Pavel Jinda

člen oblastní rady

Zdeněk Prášek

člen oblastní rady

Iva Smetanová

členka oblastní rady

Markéta Švadlenová

členka oblastní rady

Jan Vacek

člen oblastní rady

Tomáš Voráček

člen oblastní rady