Ing. Darja Bártová

místopředsedkyně oblastního sdružení
předsedkyně místního sdružení