Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Marek Podsedníček

předseda oblastního sdružení

Tomáš Pěnička

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Ploc

místopředseda oblastního sdružení

Vít Šlechta

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Špinka

místopředseda oblastního sdružení

Jiřina Bláhová

členka oblastní rady

Irena Řehořková

členka oblastní rady

Robert Vrdlovec

člen oblastní rady