Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Marek Podsedníček

předseda oblastního sdružení

Lukáš Bělohradský

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Pěnička

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Ploc

místopředseda oblastního sdružení

Vít Šlechta

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Bláha

člen oblastní rady

Viktor Doležal

člen oblastní rady

Irena Pekařová

členka oblastní rady