Ing. Mojmír Sokol

místostarosta obce
předseda místního sdružení

/343
798 06  Otaslavice