Ing. Mojmír Sokol

krajský zastupitel
neuvolněný místostarosta obce
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení

/343
798 06  Otaslavice