Ing.Bc. Milada Sokolová

členka oblastní rady
krajská zastupitelka
náměstkyně primátora
místopředsedkyně místního sdružení
pověřená pokladnice